2015 Houston, Teksas Önerme 1İnsanoğlunun 2015 Houston, Teksas Önerme 1 ile ilgili yüzyıllardır biriktirdiği tüm bilgiler artık internette mevcut ve biz de sizin için en erişilebilir şekilde derledik ve sipariş verdik. 2015 Houston, Teksas Önerme 1 ile ilgili bilmek istediğiniz her şeye hızlı ve verimli bir şekilde erişebilmenizi istiyoruz; deneyiminizin hoş olduğunu ve 2015 Houston, Teksas Önerme 1 ile ilgili aradığınız bilgiyi gerçekten bulduğunuzu hissettiğinizi.

Hedeflerimize ulaşmak için yalnızca 2015 Houston, Teksas Önerme 1 hakkında en güncel, anlaşılır ve doğru bilgileri elde etmek için değil, aynı zamanda tasarımın, okunaklılığın, yükleme hızının ve kullanılabilirliğinin sağlanmasına da büyük özen gösterdik. sayfa mümkün olduğunca keyifli olsun, böylece başka hiçbir şey için endişelenmenize gerek kalmadan temel konulara odaklanabilir, 2015 Houston, Teksas Önerme 1 ile ilgili mevcut tüm veri ve bilgileri bilebilirsiniz, biz zaten sizin için hallettik. Umarız amacımıza ulaşmışızdır ve 2015 Houston, Teksas Önerme 1 ile ilgili istediğiniz bilgileri bulmuşsunuzdur. Bu nedenle, sizi memnuniyetle karşılıyoruz ve scientiatr.com kullanma deneyiminin keyfini çıkarmaya devam etmenizi öneririz.

önerme 1
3 Kasm 2015 ( 2015-11-03 )

Konum Houston , Teksas , Amerika Birleik Devletleri
Sonuçlar
Cevap oylar %
Evet 100.582 %39.03
Numara 157,110 %60.97
Geçerli oylar 257.692 %95.84
Geçersiz veya bo oylar 11.180 %4,16
toplam oy 268.872 %100,00
Kaytl seçmenler/katlm 979.401 %27,45
Kaynak: "Kümülatif Rapor Resmi Harris County, Teksas Genel ve Özel Seçimler 03 Kasm 2015" , Harris County Seçim Ofisi , 11 Kasm 2015

Öneri 1 bir oldu referandum düzenlenen 3 Kasm 2015 tarihinde, ayrmclk kart yönetmelik olarak bilinen Houston Eit Haklar Yönetmelii ( HERO ). Yönetmelik, Houston'da, özellikle de ayrmclkla mücadele politikasnn bulunmad barnma ve meslek gibi alanlarda, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliine dayal ayrmclkla mücadele kapsamn iyiletirmeyi amaçlyordu. Önerme 1, seçmenlere HERO'yu onaylayp onaylamadklarn sordu. Tasar, "transeksüel sakinlerin, biyolojik cinsiyetlerinden bamsz olarak, tuvaleti cinsiyet ifadeleriyle tutarl bir ekilde kullanabilmelerini" salayacandan, Houston seçmenleri 1 numaral Öneriyi %61'e kar %39 oyla reddetti.

Arka plan ve sonuçlar

2014'te ne ABD federal yasas ne de Teksas eyalet çapndaki yasa , istihdam ve konut ayrmcl ve hizmetlerinde cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliini özel olarak kapsamad . 28 Mays 2014 tarihinde, Houston Belediye Meclisi , Houston'n o zamanki Belediye Bakan Annise Parker tarafndan yazlan Houston Eit Haklar Yönetmelii'ni (HERO) çkarmak için 11'e 6 oy verdi . Söz konusu tedbir, cinsel yönelim, cinsel kimlik, cinsiyet, rk, renk, etnik köken, ulusal köken, ya, din, engellilik, hamilelik, genetik bilgi, aile, medeni durum ve askeri durum temelinde ayrmcl yasaklad. Yönetmelik, kamu, özel iverenler, konut, ehir istihdam ve ehir müteahhitliine hizmet eden iletmelere uyguland. Dini kurumlar muaf tutulacak. hlal edenler 5.000 dolara kadar para cezasna çarptrlabilir.

HERO'ya muhalefet, "transseksüel sakinlerin tuvaleti biyolojik cinsiyetlerinden bamsz olarak cinsiyet ifadeleriyle tutarl bir ekilde kullanma yeteneini" koruduu için ortaya çkt. HERO, bazlar tarafndan "Banyo Yasas" olarak tannd. Kararnamenin geçmesinden ksa bir süre sonra, HERO kartlar bir dilekçe hazrladlar ve yönetmelii yürürlükten kaldrmak için Kasm 2014 oylamasna bir oy pusulas tedbiri eklemek için imza toplamaya baladlar. ehir kanunu, baarl bir veto referandum dilekçesi için kaytl Houston seçmenlerinden 17.296 geçerli imza gerektiriyordu; bu, ehir konseyinin hedeflenen yönetmelii ya kendilerinin iptal etmesini ya da seçmenlerin önüne koymasn gerektirecekti. Bu gereklilik, önceki üç yldan herhangi birinde belediye bakan için kullanlan en fazla oylarn yüzde 10'u alnarak hesapland. Ayrca, imzalarn, kararnamenin yürürlüe girmesi planlanmadan önce veya onaylanan kararnamenin yaynlanmasndan sonraki 30 gün içinde (hangisi önce gelirse) teslim edilmesi gerekiyordu. HERO'nun muhalifleri, 3 Temmuz 2014'te Houston ehir sekreterliine yaklak 50.000 imza sundu.

ehir sekreteri, dilekçeyi yeterli klmak için yeterli geçerli imza bulsa da, ehir avukat, dilekçeyi geçersiz klmak için yeterli sayda dilekçe kadyla ilgili baz sorunlar bildirdi. Bu sorunlar, oy kullanmak için kaytl olmayan imza toplayclar ve kendilerinden sorumlu imza toplayc tarafndan imzalanmayan dilekçe formlar ile daha teknik dier sorunlar içeriyordu. ehir, muhaliflerin konuyu oylamak için gereken 17.269 imzadan 2.022 imza eksik olduunu açklad. HERO muhalifleri, 5 Austos 2014'te Belediye Bakan Annise Parker ve ehre kar dava açt . Buna karlk, yasay savunan ehir avukatlar, yerel Hristiyan papazlarn vaazlar için mahkeme celbi açt. Papazlarn avukatlar, kararnameye kar çkan Hristiyanlara kar mahkeme celbi misilleme çarsnda bulundu. Parker, ehir davasyla ilgilenen avukatlarn dardan avukatlar olduunu (yani ehir çalanlar deil) ve kendisinin ve ehir Avukat David Feldman'n mahkeme celplerinden habersiz olduklarn ileri sürmütür. Baz haber kurulularnn mahkeme celplerine yönelik eletirilerin "ate frtnas" olarak adlandrd olaydan sonra (Parker, "kydan kyya hakarete uradn" söyledi), Parker 29 Ekim 2014'te ehrin avukatlarna mahkeme celplerini geri çekmeleri talimatn verdi.

Mahkeme celbi geri çekildikten sonra, yerel ehir papazlar Parker'a kar bir sivil haklar davas açt. Dava 19 Ocak 2015'te mahkemeye çkt. Feldman, 19 Aralk 2014'te, dava balamadan ksa bir süre önce Houston City Avukatlk görevinden istifa etmeyi planladn duyurdu. stifasnn birincil nedeninin özel muayenehaneye dönme arzusu olduunu söyledi. Ancak istifa kararnn davayla da ilgili olduunu kaydederek, "Darda olduum için hikayeyi anlatmak, insanlara anlatmak ve yalan söylemek konusunda çok daha özgür olacam. efsane." Houston Chronicle tarafndan bildirildii üzere , Feldman da, durumada ehir avukat olarak ifade verirse, ehrin hukuk departmanndan dier avukatlarn ehir için danman olarak hizmet etmesini yasaklayacan belirtti. 13 ubat 2015'te bir jüri, dilekçelerin sahtekarlk örnekleri içermemesine ramen sahtecilik ve usulüne uygun prosedüre uyulmamas durumlarn içerdiini belirten bir karar verdi. Bölge Yargc Robert Schaffer daha sonra HERO kartlarnn 17.296 eiini karlamaya yetecek kadar geçerli imza toplayp toplamadn belirlemek için bir yeniden saym süreci balatt. ubat ayndaki kararn ardndan her iki taraf da zafer ilan etti. Ancak kesin bir cevap, Yargç Schaffer'n 17 Nisan 2015 tarihli kararnameye kar çkanlarn yeterli geçerli imza toplamadn belirledii kararna kadar ortaya çkmad.

Mays 2015'te, kararnameye kar çkanlar , Teksas Yüksek Mahkemesinden Houston ehrine kar bir mandamus yazs istedi . 24 Temmuz 2015'te mahkeme bu dilekçeyi kabul etti ve Houston Kent Konseyi'nin ehir sekreterinin ilk imza saymn yerine getirmesi ve kararnameyi yürürlükten kaldrmas veya Kasm 2015 oy pusulasna dahil etmesi gerektiine karar verdi. ehir sekreterinin dilekçelerini onayladn ve böylece belediye meclisinin yönetmelii yeniden gözden geçirme ve yürürlükten kaldrma ya da halk oylamasna sunma konusundaki bakanlk görevine bavurduunu kabul ediyoruz. Houston halkna ayrlan yasama yetkisine sayg gösterilmiyor."

Houston Belediyesi tarafndan hazrlanan orijinal oy pusulas diline de mahkemede itiraz edildi. Teksas Yüksek Mahkemesi orijinal ifadeyi attktan sonra, ehir oy pusulasn revize etti.

Aadaki soru, Houston'daki 2015 genel seçim oylamasna Önerme 1 olarak yerletirildi:

Houston Eit Haklar Yönetmelii'nden yana msnz, Ord. ehir istihdam ve ehir hizmetleri, ehir sözlemeleri, kamu konaklamalar, özel istihdam ve bireyin cinsiyetine, rkna, rengine, etnik kökenine, ulusal kökenine, yana, aile durumuna, medeni durumuna dayal olarak ayrmcl yasaklayan No. 2014-530, askerlik durumu, din, engellilik, cinsel yönelim, genetik bilgi, cinsel kimlik veya hamilelik

3 Kasm 2015'te Houston seçmenleri %61-%39'luk bir farkla 1. Önermeyi reddetmek için oy kulland. Bu oy, Houston Eit Haklar Yönetmelii'ni (HERO) bozdu.

Yargç Schaffer'n kararnn temyizi u anda Ondördüncü Temyiz Mahkemesinde beklemededir ve daha fazla dava açlmas hâlâ mümkündür. 24 Kasm 2015'te, ehri dava eden ba davac Jared Woodfill, davann tartmal olarak reddedilmesini istedi . 15 Aralk 2015'te Yargtay, davann esas ile birlikte ret talebini de dikkate alacan duyurdu. 12 Ocak 2016'da Mahkeme, Jared Woodfill'in 8 ubat'a kadar esasa ilikin bir brifing hazrlamasna karar verdi, aksi takdirde itiraz reddedilerek Schaffer'n kararnn geçerliliini korudu.

Destek ve muhalefet

Bir "EVET" oyu, Houston Eit Haklar Yönetmelii'nin korunmasna yönelik bir oydu; "HAYIR" oyu, onu iptal etmek için verilen bir oydu.

Evet, 1. Önermede

Önerme 1, çeitli vatandalarn ve kurulularn desteini ald. "EVET" taraf 1.918.552 $ toplad (4 Aralk 2015 itibariyle).

Evet, 1. Önermede
Bireysel onaylar
Organizasyonlar

1. Önermede Hayr

Önerme 1, çeitli vatandalar ve kurulular tarafndan kar çkt. Bunlar arasnda Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi tarafndan LGBT kart bir nefret grubu olarak tanmlanan Houston Kampanyas da vard . "HAYIR" taraf 398.472 $ toplad (4 Aralk 2015 itibariyle).

1. Önermede Hayr
bireyler kar çkt
Organizasyonlar

seçmen katlm

Önerme 1 oy Houston, Teksas'ta kaytl seçmenler bilgisayar
268.872 979.401 %27,45

sonras

siyasi

10 Kasm'da Bakan Barack Obama , 2015 Eitlik Yasas'na desteini resmen açklad.

Houston Belediye Bakan Annise Parker unlar söyledi: "Bunun Houston'n hogörülü, misafirperver, küresel bir ehir olarak itibarn lekeleyeceinden korkuyorum. Bu kararnamenin yenilgiye uramasnn bir sonucu olarak dorudan bir ekonomik geri tepme olacandan kesinlikle korkuyorum ve bu Houston için üzücü. "

2015 Houston belediye bakanl ikinci tur seçimlerinde Bill King'e kar yaran Sylvester Turner , Houston Eit Haklar Yönetmelii'ni (HERO) yeniden canlandrmaya "yüzde 100" bal olduunu söyledi ve Bill King'e HERO konusunu tekrar ziyaret etmeyeceini söyledii için saldrd. Houston Kampanyas'ndan verdii destekle . 12 Aralk 2015'te Sylvester Turner, Bill King'i yendi ve 2015 Houston belediye bakanl ikinci tur seçimlerini kazand.

Spor Dallar

22 Kasm 2015'te National Collegiate Athletic Association , turnuvalar ve ampiyona etkinlikleri için ev sahibi ehirleri seçme prosedürlerini LGBT topluluu için korumalar içerecek ekilde yeniden gözden geçireceini söyledi .

Tepki olarak, NFL, ehrin Super Bowl LI'ye ev sahiplii yapma planlarn deitirmeyeceini duyurdu . Website Outsports , oylamann sonucunun u anlama gelebileceini iddia etti: "Houston artk LGBT kiilerin ziyaret etmeleri veya i yapmalar için 'güvenli bir yer' deil, çünkü bir otelden, bir garson veya taksi oförü tarafndan sadece 'giymek ya da rol yapmak' ya da trans olmak".

Ayrca baknz

Referanslar

Opiniones de nuestros usuarios

Latif Yıldırım

2015 Houston, Teksas Önerme 1'daki bu giriş, ona iyi bir puan vermekten daha az olan bir bahsi kazanmamı sağladı.

Sibel Karaca

2015 Houston, Teksas Önerme 1 ile ilgili güzel bir yazı olmuş. Gereken bilgileri aşırıya kaçmadan veriyor.

Arif Keskin

2015 Houston, Teksas Önerme 1'daki bu girişin anlatım şeklini çok ilginç buluyorum, bana okul yıllarımı hatırlatıyor. Ne güzel zamanlar, beni onlara geri getirdiğin için teşekkürler.