2015 Kazak cumhurbakanl seçimleriİnsanoğlunun 2015 Kazak cumhurbakanl seçimleri ile ilgili yüzyıllardır biriktirdiği tüm bilgiler artık internette mevcut ve biz de sizin için en erişilebilir şekilde derledik ve sipariş verdik. 2015 Kazak cumhurbakanl seçimleri ile ilgili bilmek istediğiniz her şeye hızlı ve verimli bir şekilde erişebilmenizi istiyoruz; deneyiminizin hoş olduğunu ve 2015 Kazak cumhurbakanl seçimleri ile ilgili aradığınız bilgiyi gerçekten bulduğunuzu hissettiğinizi.

Hedeflerimize ulaşmak için yalnızca 2015 Kazak cumhurbakanl seçimleri hakkında en güncel, anlaşılır ve doğru bilgileri elde etmek için değil, aynı zamanda tasarımın, okunaklılığın, yükleme hızının ve kullanılabilirliğinin sağlanmasına da büyük özen gösterdik. sayfa mümkün olduğunca keyifli olsun, böylece başka hiçbir şey için endişelenmenize gerek kalmadan temel konulara odaklanabilir, 2015 Kazak cumhurbakanl seçimleri ile ilgili mevcut tüm veri ve bilgileri bilebilirsiniz, biz zaten sizin için hallettik. Umarız amacımıza ulaşmışızdır ve 2015 Kazak cumhurbakanl seçimleri ile ilgili istediğiniz bilgileri bulmuşsunuzdur. Bu nedenle, sizi memnuniyetle karşılıyoruz ve scientiatr.com kullanma deneyiminin keyfini çıkarmaya devam etmenizi öneririz.

2015 Kazak cumhurbakanl seçimleri

26 Nisan 2015
Sonuçlanmak 95,21% Arttrmak5.22 , s
        3 (krplm 2).jpg Turgun Sydzykov krplm.jpg
aday Nursultan Nazarbayev Turgyn Syzdyqov
Parti Nur Otan QKHP
Popüler Oy 8.833.250 145.756
Yüzde %97.75 %1,61

seçim öncesi cumhurbakan

Nursultan Nazarbayev
Nur Otan

Seçilmi Bakan

Nursultan Nazarbayev
Nur Otan

Kazakistan'da 26 Nisan 2015'te Kazakistan Cumhurbakan'n seçmek için erken cumhurbakanl seçimleri yapld . Bu, yaplan beinci cumhurbakanl seçimiydi ve herhangi bir resmi muhalefet aday olmadan ikinci oldu. %95,2'lik ülke çapndaki en yüksek katlmla sonuç, 1991'den bu yana en yüksek oy oran olan %97,8'lik oy oranyla uzun süredir görevde olan Nur Otan'l Nursultan Nazarbayev'in zaferi oldu. rakip, Turgyn Syzdyqov , oylarn sadece% 1,6 almtr.

Balangçta 2016 için planlanan olmas, seçim bir yl önce saysz aramalar ve destei sonrasnda düzenlenen Kazakistan Halk Meclisi , Parlamento , yan sra Cumhurbakan için siyasi partiler Nursultan Nazarbayev bir desteklemeye geçmeli seçim devam düzgün amacyla ülkenin kalknmas ve bir sonraki yl için de belirlenen Mazhilis seçimlerinin e zamanl olarak yaplmasndan kaçnmak . Anayasa Konseyi'nin 25 ubat 2015'te cumhurbakannn erken seçim çars yetkisine sahip olduunu belirten kararnn ardndan, ayn gün Nazarbayev 26 Nisan seçim tarihini belirleyen bir kararnameyi imzalad.

Belirlenen seçim gününün ardndan adaylarn belirlenmesine baland. Tüm kaytl siyasi partilerin, sadece iki görevdeki bakan olmak üzere toplam adaylar aday göstererek seçimlere katlma karar ald Nursultan Nazarbayev gelen Nur Otan ve Turgyn Syzdyqov gelen Kazakistan Komünist Halk Partisi ise hükümet yanls partilerin hepsi geri kalan muhalefetteki Nationwide Sosyal Demokrat Parti dnda Nazarbayev'i destekledi . Kazakistan Sendikalar Federasyonu'nun görevdeki bakan Äbilgazy Qusaiynov dnda, çok sayda öz aday cumhurbakanl tekliflerini açklad ve çou daha sonra geri çekildi veya Merkez Seçim Komisyonu tarafndan reddedildi ve yar sadece üç adayn yaraca ekilde brakt, Kazakistan seçimlerinin en küçüü.

2010'lu yllarda yaanan petrol bolluu ve Rus rublesinin devalüasyonu sonrasnda yaanan ekonomik krizin ortasnda , seçimlerde ülke ekonomisine ilikin sorunlarn çözümünün gündeme gelmesi ve Nazarbayev'in reformlarnn devam etmesiyle birlikte Kazak ekonomisini ciddi ekilde etkileyen kampanyalar yürütüldü. , sosyal, çevresel ve endüstriyel güvenlik sorunlar. Adaylardan gelen farkl öneri ve fikirlere ramen, Nazarbayev'in yapt platformlarn çou halk tarafndan en görünür ve bilinen platformlard.

Nisan 2015 29 günü, Cumhurbakan Nazarbayev de açld Kurtulu Saray'nda içinde Astana'ya hangi, yeniden seçim teklifi kazandktan sonra Avrupa Güvenlik ve birlii Tekilat "ciddi usul eksiklikleri ve usulsüzlükleri" bildirdi ve bu seçmenler snrl seçenekler sunuldu . Oradan Nazarbayev, önerdii be kurumsal reformu uygulamaya söz verdi. Sonunda 2019'da istifa etmeden önce beinci ve son dönemine hizmet etmeye devam etti.

Arka plan

Görevdeki Cumhurbakan Nursultan Nazarbayev , 2011 Kazakistan cumhurbakanl seçimlerinde oylarn %95'inden fazlasn alarak dördüncü kez seçildi . Oradan ekonomik, siyasi ve sosyal reformlar sürdürme sözü verdi. Bu süre zarfnda Kazak hükümeti, Nur Otan'n 2007'de kazand Parlamento üzerindeki tek parti kontrolü nedeniyle ülke içindeki ve uluslararas muhalefetten eletiriler ald . Minör partiler alt-ev onlarn nihai dönü yapt Mazhilis içinde 2012 onlar makamlara sadk olarak kabul ramen. Kazak hükümeti, polisin grevdeki petrol içilerine ate açt ve 12 kiinin ölümüyle sonuçlanan Zhanaozen katliamn haber yapan bamsz medya kurulularn ve muhalefet gruplarn krmak ve kapatmakla suçlanrken, ülkede insan haklar ihlalleri ikayetleri devam etti .

Kötü insan haklar siciline ve demokraside gelime olmamasna ramen, Kazakistan, istikrarl petrol ve gaz endüstrisi sayesinde büyük bir ekonomik büyümeye devam etti. Aralk 2012'de ulusa sesleni srasnda Nazarbayev, ülkeyi 2050 ylna kadar en gelimi 30 ülke arasna sokmay amaçlayan Kazakistan 2050 Stratejisi ekonomik plann açklad. 2013 ylnda Kazakistan 236,6 milyar dolar ile en yüksek yllk GSYH rekoruna ulat. Orta Asya'nn en büyüü ve dünyada 45. srada yer alyor. Ancak, ekonomik büyüme 11 ubat 2014'te, üzerinde sonra ksa ömürlü oldu Kazak tengesi % 19, deer kaybetti kötü sonra 2009 ylndan bu yana Rusya kendi karlat ruble para deeri kayb. Mart 2014'te Krm'n ilhakndan sonra Kazakistan'n ana ticaret orta Rusya'ya uygulanan uluslararas yaptrmlar nedeniyle iki ülke arasndaki ticaret %24,6 orannda azald. Bu, Nazarbayev'in Babakan Serik Akhmetov liderliindeki hükümeti görevden almas ve Karim Massimov'un göreve yeniden atanmasyla sonuçlanan ülkede olaand halk protestolarna yol açt . Eylül 2014'te balayan petrol fiyatlarndaki düüün bir sonucu olarak, Kazak hükümeti, petrol fiyatnn Kazakistan'n GSYH'snn %25'ini oluturmas nedeniyle bütçe harcamalarn ksma yoluna gitti. Nazarbayev, ekonomik büyümeyi desteklemek amacyla, 11 Kasm 2014'teki cumhurbakanl konumasnda , programn çeitli bölümlerini finanse etmek için rezerv fonundan ylda 3 milyar dolar tahsis edecek olan Nurly Zhol adl bir ekonomik tevik plann duyurdu .

Erken seçim çars

14 ubat 2015'te Kazakistan Halk Meclisi (QHA), cumhurbakanl seçimlerini 2016'dan 2015'e kaydrma giriimini oybirliiyle oylad. Bir motivasyon, erken seçimin ülkenin kalknmasna yardmc olacayd; bir dieri ise hem cumhurbakanl hem de milletvekili seçimlerinin ayn yl içinde yaplmasnn dezavantaj olduunu söyleyerek unlar söyledi:

"Ülke Cumhurbakan Nursultan Nazarbayev'e , ülkenin küresel denemeler döneminde baarl bir ekilde geçii için yeni bir ulusal güven yetkisi verilmelidir. Küresel dengesizliklerin yeni ve zor bir aamasnda, Elbasy NA'ya güvenmek gerekiyor. Nazarbayev, ülkenin stratejik rotasndan sapmamas ve ülkenin geni çapl modernizasyonu ve dünyann en güçlü 30 devletine yükselme yolunda ilerlemesini salamak için."

16 ubat'ta QHA'nn ald karar iktidar partisi Nur Otan'n yan sra Nazarbayev'in kz Dariga liderliindeki Mazhilis'teki partinin meclis fraksiyonu tarafndan desteklendi . Mazhilis'teki dier iki küçük parti: Ak Zhol Demokrat Partisi (AJ) ve Kazakistan Komünist Halk Partisi (QKHP), QKHP sekreteri Aiqyn Qongyrov'un partinin kendi adayn göstereceini duyurmasyla birlikte erken cumhurbakanl seçimleri fikrini destekledi . Eski 2011 cumhurbakan aday Mels Eleusizov ve Attan-Kazakistan hareketinin bakan Amantai Asylbek , seçimlere katlma isteklerini dile getirdiler. Muhalefetteki Ulusal Sosyal Demokrat Parti , Nazarbayev'in erken istifa etme niyetini açklayp erken seçimleri ilan etmesinin ardndan partinin katlm ve aday gösterme konusunda karar vereceini duyurdu.

18 ubat'ta Mazhililer oybirliiyle Bakan Nursultan Nazarbayev'den seçimleri kaydrmasn istedi . Ayn gün, Kazakistan Blogcular ttifak seçimlerin iptal edilmesi çarsnda bulundu ve bunun yerine paradan tasarruf etmek ve "ciddi itibar risklerinden kaçnmak" için cumhurbakanl süresinin 2022'ye kadar uzatlmas konusunda bir referandum düzenlenmesini önerdi .

Ertesi gün, 19 ubat'ta Senato , erken seçime izin verip vermeme konusunda karar ald. lk oylamada 41 senatör öneriyi destekledi ve sadece bir oyla kar oy kulland. Ancak gündemdeki bir dizi baka konuyu görütükten sonra, Senato Bakan Kassym-Jomart Tokayev , üyelerden karar için yeniden oy kullanmalarn istedi ve "Orada houma gitmeyen bir ey. Bu teknik. Yeniden oylayalm. Yeniden oylayalm. -oy. Birisi çok dikkatsizce oy verdi. Dedikleri gibi, bu sadece deneyin safl için." kinci oylamann sonuçlarna göre, senatörler oybirliiyle erken seçime destek verdi, ilk oylama teknik bir hata olarak açkland. Yeniden oylamann ardndan Tokayev , erken cumhurbakanl seçimlerinin atanmasn düzenleyen anayasa maddesinin resmi bir yorumunu yapma talebiyle Anayasa Konseyine bavurdu .

24 ubat'ta Anayasa Konseyi , Anayasa'nn aadaki normatif kararn kabul etti:

"Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbakan'nn tek bana erken cumhurbakanl seçimi çars yapma münhasr hakkna sahip olduu ekilde anlalmaldr. Devlet Bakan bir seçim yaptnda Cumhuriyet Anayasas herhangi bir koul ve kstlama getirmemektedir. erken cumhurbakanl seçimlerinin atanmasna ilikin karar, bu tür seçimlerin atanmasna karar verilirken, Kazakistan Cumhuriyeti Anayasas'nn 41. maddesinin 3. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun yeni bileiminin seçimleri ile."

Ayn gün, Cumhurbakan Nursultan Nazarbayev , 26 Nisan 2015'te yaplmas planlanan erken seçim kararnamesini imzalad. Habar TV kanalnda canl yaynda , seçimlere katlp katlmama kararn daha sonra vereceini belirtti.

Adaylar

Bakan adaylarnn belirlenmesi 26 ubat-15 Mart 2015 tarihleri arasnda yapld ve son kayt tarihi 25 Mart olarak belirlendi. Katlmclarn Almat ve Astana bölgelerinin ve ehirlerinin en az üçte ikisini eit olarak temsil eden toplam uygun seçmenlerin en az %1'i tarafndan imza toplamalar istendi .

Baz partiler adaylarn aday gösterme konusundaki çkarlarn ve olaslklarn ifade ederken, dierleri katlmdan vazgeçti. Nationwide Sosyal Demokrat Parti (JSDP) bakan yardmcs Petr Svoik bir görevdeki ve muhalefet partisinden baka bir varlk olmak sadece iki aday olmas gerektiini söyledi. Cumhurbakan Nursultan Nazarbayev'in seçimlere katlp katlmayacana karar verdikten sonra JSDP'nin aday göstereceini kaydetti . Baarsz 2011 cumhurbakan aday ve Kazakistan Vatanseverler Partisi bakan Gani Qasymov , ülkenin "yeni yüzlere, yeni insanlara ve yeni nesilden daha fazla adaya" ihtiyac olduunu ifade ederek adayl reddetti.

Kaytl

Aday, ya Siyasi parti Meslek Kayt Tarihi
Nursultan Nazarbayev
(74)
      3 (krplm 2).jpg Nur Otan Kazakistan Cumhurbakan
(19912019) Nur Otan
Bakan
(1999günümüz) Halk Meclisi
Bakan
(1995günümüz)
15 Mart 2015
Turgyn Syzdyqov
(67)
Turgun Sydzykov krplm.jpg QKHP Komünist Halk Partisi Sekreteri
(20142016)
Kokshetau Eyalet Üniversitesi Rektör Danman
(20132014) Akmola Regional Mäslihat
Genelkurmay Bakan
(20032013)
17 Mart 2015
Äbilgazy Qusaiynov
(63)
 (2012).jpg Bamsz Bakan Sendikalar Federasyonu
(2013-2017)
Karaganda Bölgesi içinde Akim
(2012-2013)
Ulatrma ve Haberleme Bakan
(2009-2011)
Senator için Karaganda Bölgesi
(1995-1999)
18 Mart 2015

Kampanya

Turgyn Syzdyqov

At Kazakistan Komünist Halk Partisi (QKHP) Kongresi'nde, Turgyn Syzdyqov oybirliiyle yapm böylece, kendilerini teklifi reddetmek hangi adayl için dier iki aday çkarma düündünüz 4 Mart 2015 QKHP üzerinde parti için bakan aday olmaya aday Parti aday için tek seçim Syzdyqov. Kongrede QKHP Onursal Sekreteri Vladislav Kosarev , Syzdyqov'u "mükemmel bir aile babas, sakin, dengeli", "durumu bilen, yaanan tüm süreçleri ac içinde deneyimleyen" olarak nitelendirdi.

Syzdyqov'un kampanyas, partinin "ücretli emein kapitalist sömürüsü"ne ve "maddi mallarn datmna ilikin burjuva ilkelerine" kar açk mücadelesinin balangcn ilan etti. Syzdyqov, maddi mallarn sosyal statülerine baklmakszn toplumun tüm üyelerine verilmesi gerektiini savundu ve evrensel salk ve ücretsiz eitim için çarda bulundu , bunun bilimsel ve teknolojik ilerlemenin ve içi kitlelerinin katlmnn temeli olduunu iddia etti. sermayenin ekonomi içinde, içilere düzgün bir emek ödemesi salanarak ele alnmas gerektiini söyleyen Sovyet-komünist modeline tam bir dönü. Syzdyqov, bakanl kazanma ans olmadn kabul etmesine ramen, ikinci bir galibiyet almay umuyordu.

Nursultan Nazarbayev

11 Mart 2015 tarihinde Astana'da 2.000 civarnda parti delegesinin katld 16. Nur Otan Olaan Kongresi düzenlendi . Akademisyen Kenzhegali Sagadiev , adaylk için görevdeki Cumhurbakan Nursultan Nazarbayev'i aday göstermeyi önerdi ve "Nazarbayev'in tarihin dönüm noktalarn geçtiini, onun liderliinde Kazak halknn önemli zorluklarn üstesinden geldiini" vurgulad. Nazarbayev kongrede teklifi kabul etti ve oradan tüm Kazakistanllar yerli üretim ürünler almaya çard ve Rus rublesindeki devalüasyonun "rekabet gücünü azaltt" için giriimcileri ithalatla rekabet edebilmek için daha iyi ürünler üretmeye çard .

Kongrede, Nazarbayev Kazakistan' güçlendirmek için be kurumsal reform açklad: 1) yerel yönetim liderleri tarafndan artan raporlarla liberalleme politikalarnn sürdürülmesi; 2) kamuya açk bilgilere eriime ilikin bir yasa ile sivil katlmla karar verme effaflnn salanmas; 3) bütçe tahsisi sürecinde sivil temsilcilerin katlmyla sivil bütçelemenin balatlmas; 4) vatandalarn, çalanlarn eylemlerine itiraz etmelerini kolaylatrarak adalet sisteminin güçlendirilmesi; 5) Yetkinin devlet kurumlarndan sivil toplum kurumlarna devredilmesi yoluyla toplumda öz-denetim sigortas.

Nazarbayev, demokratik reformlarla ilgili olarak, "zorla demokratiklemenin " ülkenin istikrarn veya baarl bir ekonomik modernlemeyi garanti etmediini iddia ederek tehlikeleri dile getirdi ve ardndan Singapur ve Malezya gibi otoriter olmakla eletirilen gelimi ülkeleri karlatrd .

Ertesi gün 12 Mart'ta Ak Zhol Demokrat Partisi (AJ) 12. Kongresini gerçekletirdi. Oradan parti, seçimlere katlmamak yerine Nazarbayev'in cumhurbakanl adayln onaylamaya karar verdi. AJ Bakan Azat Peruashev , Nazarbayev ile mukayese edilebilecek hiçbir siyasi figür olmadn belirterek, "Nazarbayev, Kazakistan'n i dünyasnn gelimesi, ulusal çkarlarnn desteklenmesi için herkesten daha fazlasn yapt. Birisi beensin ya da beenmesin , Nazarbayev sadece ona ait deil. uzun bir süre kendi kendine, bu, tüm Sovyet sonras alan için küresel bir tarihsel ölçekte bir rakamdr."

Äbilgazy Qusaiynov

12 Mart 2015 tarihinde Kazakistan Sendikalar Federasyonu (QRKF) Bakan Äbilgazy Qusaiynov seçimlerde adaylk bavurusunda bulundu. Oradan, "seçimler her zaman toplumun acil sorunlarn gündeme getirmek ve örnein ekoloji ve genel olarak endüstriyel güvenlik sorunlar gibi her insann hayatndaki acil sorunlara dikkat çekmek için bir frsattr" dedi ve amacnn olduunu belirtti. bu konularda kamuoyunu bilinçlendirmekti.

Qusaiynov'un kampanya merkezi 26 Mart'ta Astana'da açld ve burada özellikle çevre sorunlarna yönelik seçim programlarn açklad. Qusaiynov, endüstriyel güvenlik ve teknik düzenlemelere uygunluk ilkelerine bal kalma ihtiyacyla ekonomik büyümeyi tevik edecek insani gelime sürecinde ülkenin çevre dostu kalknmaya geçii için çarda bulundu. Ürünlerin ve süreçlerin güvenliini salamak için iletmelerin faaliyetleri üzerinde sistemik kamu kontrolünü savundu.

RFE / RL Qusaiynov sadece onun kampanya merkezinde akredite edilmi gazeteciler kendini ayrlm olarak baarsz oldu Qusaiynov görüme giriiminde bulundu. Bununla birlikte, Qusaiynov'un kampanyas birkaç Kazakistanl arasnda kark tepkiler ald. Baarsz bakan aday ve tannm ekolojist Mels Eleusizov , Qusaiynov'un çevreyle ilgili endielerine tepki göstererek, kendisinin yalnzca kampanya için bir "ekolojist" olduunu iddia ederek "bir resmi görevlinin kendi türünden hiçbir fark olmadn" söyledi. Sivil aktivist Valentina Makhotina, Qusaiynov'un QRKF Bakan olarak görev yapt süre boyunca, kabul edilen yeni bir yasann içilerin bamsz sendikalar kurma haklarndan yoksun brakldn iddia ederken, Qusaiynov'un içinin koullarn iyiletirmeye yönelik çalmasna ilikin üphelerini dile getirdi. herhangi bir siyasi klana.

Yönetmek

Avrupa Güvenlik ve birlii Tekilat (AGT) seçimleri eletirdi ve "ülkede güvenilir bir muhalefet eksiklii var" dedi. Ayrca, "[v]o'lara siyasi alternatifler arasnda gerçek bir seçim sunulmadn" ve "burada ifade özgürlüüne ve medya ortamna önemli kstlamalar getirildiini" söyledi.

Sonuçlar

Aday Parti oylar %
Nursultan Nazarbayev Nur Otan 8.833.250 97.75
Turgyn Syzdyqov Komünist Halk Partisi 145.756 1.61
Äbilgazy Qusaiynov Bamsz 57.718 0.64
Toplam 9.036.724 100.00
Geçerli oylar 9.036.724 99.40
Geçersiz/bo oylar 54.196 0.60
toplam oy 9.090.920 100.00
Kaytl seçmenler/katlm 9.547.864 95.21
Kaynak: MSK

Referanslar

Opiniones de nuestros usuarios

Tahir Akar

Bu makaleyi 2015 Kazak cumhurbakanl seçimleri'da bulduğuma çok sevindim.

Arslan Aydin

Öğrenmek her zaman iyidir. 2015 Kazak cumhurbakanl seçimleri ile ilgili makale için teşekkürler.

Leyla Aras

Bu yazıda 2015 Kazak cumhurbakanl seçimleri hakkında bilmediğim şeyler öğrendim, bu yüzden şimdi yatağa gidebilirim.