Mezhep

Dünyadaki başlıca din ve mezhepler

Mezhep veya anlayış (Arapça: مذهب), bir dinin çeşitli görüş ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her birine verilen isimdir. Düşünce ekolü olarak da bilinir. Dini terimlerde doktrin ise akide altına girer.

Mezhepler aynı zamanda dini kişilik ve toplumların din algısıdır. Algı algılayan kişinin kendisine bağlı sebeplerle objenin kendisinden farklılıklar arz edebilir.

Dinlerde mezhepler

İslam

İslam dininde mezhepler Fıkhi mezhepler ve İtikadi mezhepler olarak iki ana gruba ayrılır.

Budizm

Hinduizm

Ortodoks Kilisesi'ne bağlı bir Manastır olan "Sümela Manastırı"Ortodoks Kilisesi'ne bağlı bir Manastır olan "Sümela Manastırı"

Hristiyanlık

Hristiyanlıkta, havarisel öğretiye dayalı olan üç mezhep bulunmaktadır. Bunlar Ortodoksluk, Katoliklik ve Protestanlıktır.

Yahudilik

Kaynakça

  1. ^ "Mezhep nedir?". 18 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Kasım 2015. 
  2. ^ "Mezhep Nedir? Mezhepler Kaça Ayrılır? Mezhepler Nasıl Ortaya Çıkmıştır?". 26 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Kasım 2015.