Cómo hacer una célula galvánica casera con monedas y limones

Introduksiyon

Herhangi bir elektrik çevrimi, minik bir güç kaynağı gerektirir. Günümüzde evlerimizde kullandığımız elektrik, jeneratörlerden üretilir ve iletim hattı aracılığıyla dağıtılır. Ancak doğada, kendiliğinden oluşan kimyasal reaksiyonlar, elektrik üretebilirler. Bu reaksiyonlar, özellikle de redoks reaksiyonlarında, elektron transferleri sırasında elektrik üretilir. Civa, çinko, manganez, bakır, alüminyum, demir ve nikel gibi metaller, bu elektrokimyasal reaksiyonlarda yaygın olarak kullanılır. Bu metaller, birleştirildiğinde, kendiliğinden bir kimyasal pil oluştururlar. Bu makalede, limonlar ve madeni paralar kullanılarak nasıl evde bir hücre galvanik pil yapılabileceği açıklanacaktır.

Madde Listesi

  • Limonlar
  • 2 tane madeni para (bakır, nikel veya alüminyum)
  • Bakır tel
  • Kesici aletler
  • Zımpara

Hücre Galvanik Pilleri

Bir galvanik hücre, yani bir kimyasal pil, elektrokimyasal reaksiyonlardan elektrik üreten bir cihazdır. Bu hücreler, bir anot ve bir katot elektrodu arasındaki kimyasal reaksiyon sırasında elektron hareketine dayanır. Bu nedenle, birçok galvanik hücre çinko ve bakır gibi farklı metaller kullanır. Çinko, anottur ve bakır, katottur. Bu anot ve katot arasında yer alan bir elektrolit mevcuttur. Bu elektrolit, çözelti halindeki asit veya bazdır.

Limonlar, Elektrolit ve Elektrik Üretimi

Limon suyu, doğal olarak asidik bir elektrolittir ve elektrokimyasal reaksiyonlar için iyi bir elektrolittir. Limon suyu içindeki asit, çinko veya bakır elektrotlarını koruyarak elektrokimyasal reaksiyonu kolaylaştırır. Bakır madeni para, limon suyunda oksitlenerek bakır iyonlarına ayrılırken, çinko madeni para ise limon suyunda çinko iyonlarına ayrılır. Bu iyonlar, elektrolit içinde serbestçe hareket ederler ve elektrotlar arasında elektron alışverişi yaparlar. Elektronlar bakırdan toplanır ve çinkoya akar, böylece bir akım akar.

Deneyimizin Hazırlanması

Öncelikle, iki madeni parayı alın. Bir bakır ve bir nikel madeni para idealdir, ancak alüminyum veya gümüş madeni paralar da kullanılabilir. Bakır tel kesin ve uzunluğunun yaklaşık olarak bir limonun çapına eşit olduğundan emin olun. Madeni paraların temiz yüzeylerini zımparalayın. Bu, limon suyunun yüzeye yapışmasını sağlar ve elektrotların daha iyi çalışmasını sağlar. Limonları yuvarlayın, böylece içindeki sıvı karıştırılır. Limonların iki ucundan birer delik açın, daha sonra bakır teli bir ucundan nikel veya bakır madeni paraya, diğer ucu ise limona bağlanacak şekilde yerleştirin.

Deneyimizi Gerçekleştirin

Bakır teli bir ucundan nikel veya bakır madeni paraya, diğer ucu ise limona bağlanacak şekilde yerleştirin. Bu, bir galvanik hücre oluşturmak için gerekli bağlantıdır. Madeni paraları birbirlerine temas ettirmeyin, ancak her ikisi de limon suyuna batırılmış olmalıdır. Limon suyu, madeni para yüzeylerinin bakır ve çinko iyonlarıyla kaplı olmasını sağlar. İyonlar, limon suyu içinde serbestçe hareket ederler, böylece iki elektrodu bağlayan bakır tel üzerinde bir elektrik akımı oluşur. Elektron akışı, bakırdan çinkoya doğru akar. Bu akım, bir buz baltası üzerinde tutulan bir LED lambayı bile çalıştıracak kadar güçlüdür.

Sonuç

Bu deney, limonlar ve madeni paralar kullanılarak bir hücre galvanik pilinin nasıl yapılacağını gösteriyor. Limon suyu, bakır ve çinkonun yarı hücrelerindeki elektro kimyasal reaksiyonu kolaylaştırır. Bu, elektrotlar arasında elektron hareketini tetikleyerek bir akım akar. Bu basit deney, kimyasal reaksiyonlar ve elektro kimyasal hücreler hakkında güzel bir öğrenme aracıdır. Bu deney çocuklar için özellikle harika bir eğitim aracıdır ve evde kolayca yapılabilecek bir uygulamadır.