Makine öğrenmesi algoritmaları nedir?

kanıta dayalı sonuçlar

Giriş

Makine öğrenmesi günümüzde endüstri, ekonomi, tıp, tarım ve dünya geneline yayılmış birçok alanda kullanılan ve etkisi her geçen gün artan bir teknoloji alanıdır. Makine öğrenmesi, büyük miktarlardaki verileri, deneyim ve algoritmalar kullanarak öğrenen ve tahmin yapan sistemler oluşturmayı sağlayan bir yöntemdir. Bu teknoloji, son derece etkili ve verimli bir şekilde kullanılabileceği için çok değerlidir.

Makine Öğrenimine Giriş

Makine öğrenmesi, yapay zeka ile birlikte düşünülebilir. Bunun nedeni, birçok makine öğrenmesi uygulamasında, veri zincirinin her aşamasında insan müdahalesinin yer almamasıdır. Bu durum, verimli, çabuk ve daha az maliyetli bir süreç olarak karşımıza çıkar. Makine öğrenmesi, veri setlerindeki bilgiyi yorumlayan, anlayan, düşünen ve sonuç çıkaran yapay zeka algoritmaları kullanarak, yeni modelleri öğrenen bir sistemdir.

Makine Öğrenmesi Algoritmaları

Makine öğrenmesi algoritmaları basitçe belirli bir modele göre verilerin analiz edilmesi, özellikleri incelenmesi ve çıkarımların yapılması için kullanılan yöntemlerdir. Makine öğrenmesi algoritmaları, veri setleri üzerinde çeşitli analizler yaparak, sonuçları şekillendirir ve karar mekanizmaları oluşturur. Makine öğrenimi algoritmaları temel olarak beş kategoride incelenir:
 • Denetimli Öğrenme
 • Denetimsiz Öğrenme
 • Semi-Supervised Learning
 • Takım Öğrenme
 • Güçlendirme Öğrenimi

Denetimli Öğrenme

Denetimli öğrenme yöntemi, algoritmaların doğru veya yanlış olarak etiketlenmiş veri setleri üzerinde çalışmasıyla gerçekleştirilir. Bu yöntem, öğrenme modelinin hem verilerin özelliklerini hem de sonuçlarını "öğrenmesini" sağlar. Bu öğretme yöntemi pek çok farklı uygulamada kullanılır. Örneğin, makinelerin bir araba kazasının yaşandığını anlaması ve bu kaza durumunda nasıl hareket etmesi gerektiği gibi birçok örnek verilebilir. Bu yöntem, tıp, nöroloji ve diğer pek çok alanda kullanılabilir.

Denetimsiz Öğrenme

Denetimsiz öğrenme yöntemi, etiketlenmemiş veri kümeleri üzerinde çalışır. Bu yöntem, bir makine öğrenme yapısının, veri kümelerindeki belirli kalıpları bularak bunları ileride kullanması için öğrenmesini sağlar. Bu yöntem, özellikle veri madenciliği, web madenciliği ve diğer pek çok alanda kullanılır.

Semi-Supervised Learning

Yarı denetimli öğrenme yöntemi, kısmen etiketlenmiş bir veri kümesi kullanarak öğrenme yapar. Öğrenme modeli bu yöntemde doğru veya yanlış olarak etiketlenmiş verilerdeki kalıpları oluşturur ve etiketlenmemiş verilerde bu kalıpları kullanarak tahminler yapar.

Takım Öğrenme

Takım öğrenme yöntemi, birden fazla makine öğrenme modelinin, birbirleri ile işbirliği yaparak daha doğru ve kesin sonuçlar elde etmek için bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilir. Genellikle, birden fazla model yaratılır ve sonuçlar, bu modellerin tahminleri bir araya getirilerek elde edilir.

Güçlendirme Öğrenimi

Güçlendirme öğrenme yöntemi, bir makinenin belli bir amacı gerçekleştirmek için hareketler yapmasını öğretir. Bu öğrenme yöntemi, çevreyi gözlemler, hareketler yapar ve sonucunda bir ödül alır. Daha sonra, gelecekte karşılaşabileceği diğer durumlar için ne yapması gerektiğini öğrenir.

Makine Öğrenmesi Uygulamaları

Makine öğrenmesi algoritmalarının kullanıldığı birçok uygulama bulunmaktadır. Bazıları şunlardır:
 • Görüntü tanıma
 • Konuşma tanıma
 • Oyun tasarımı
 • Reklamcılık
 • Sosyal medya
 • Finansal hizmetler
 • Tıbbi teşhis
 • Robotik
 • Otomatik sürüş

Makine Öğrenimi İleri Teknikleri

Makine öğrenimi şimdiye kadar birçok gelişmiş teknikle birleştirilerek daha da geliştirildi. Bazı ileri teknikler arasında derin öğrenme, doğal dil işleme ve genetik algoritmalar yer almaktadır.

Derin Öğrenme

Derin öğrenme, yapay sinir ağlarının kullanıldığı bir makine öğrenme yöntemidir. Bu yöntemde, bir sinir ağı, çok sayıda katmandan oluşur ve verilen verileri analiz ederek algılamayı sağlar. Bu yöntem, görüntü tanıma ve doğal dil işleme gibi pek çok uygulama alanında kullanılabilir.

Doğal Dil İşleme

Doğal dil işleme, insan dilini anlama ve verilerde anlamlı sonuçlar üretme sürecidir. Bu işleme, sadece kelime grupları ya da cümle yapıları hakkında değil, aynı zamanda anlamlardan da anlam çıkarır. Doğal dil işleme yöntemi, sesli komutlu arayüzler ve web siteleri gibi birçok farklı alanda kullanılabilir.

Genetik Algoritmalar

Genetik algoritmalar, genetik kodlama prensiplerini kullanarak makine öğrenmesi modelleri oluşturur. Bu algoritma, doğal seçilim ve mutasyon prensiplerinden esinlenerek çalışır. Bu yöntem, trafik akışı, yatırım seçenekleri ve sıralı özellikler gibi pek çok uygulama alanında kullanılır.

Sonuç

Makine öğrenmesi, günümüzde büyük veri kümelerinin yönetilmesi ve analiz edilmesi için kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Bu teknolojinin uygulanabilirliği dünya genelinde oldukça yaygındır ve çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. İleri tekniklerin kullanılması ile birlikte makine öğrenmesi daha verimli ve kesin sonuçlar ortaya koymaktadır.