Nitel analizde araştırmanın etik boyutu

Nitel Analiz Nedir?

Nitel analiz, sosyal bilimler araştırmalarında kullanılan bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem, verilerin niteliğine odaklanarak yapılan incelemelerdir. Genellikle derinlemesine görüşmeler, odak grupları ve gözlem yoluyla yapılan araştırmalarda kullanılır. Nitel analiz, sosyal bilimlerin alanında oldukça yaygın bir yöntemdir.

Araştırmanın Etik Boyutu

Araştırmaların etik boyutu, araştırma konusuyla ilgili olan kuralların ne kadarına uyulduğuna ve araştırma sürecinin tümünün etik olarak doğru bir şekilde yürütülüp yürütülemediğine bakar. Nitel analiz, araştırma sürecinde oldukça hassas bir yaklaşım gerektirir.

Veri Toplama Süreci

Araştırmaların etiği, araştırmada kullanılan veri toplama yöntemleriyle başlar. Nitel analizde, özellikle sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda, veri toplama sürecinde katılımcının mahremiyeti ve onuruna saygı göstermek önemlidir.

  • Katılımcıların rızası: Araştırmaya katılmak isteyen kişilerin rızası araştırmacı tarafından alınmalıdır.
  • Mahremiyet: Araştırmaya katılan kişilerin mahremiyeti korunmalıdır.
  • Duruşmaların kayıt altına alınması: Araştırmacılar, görüşmeleri kayda alırken katılımcının rızasını almalı ve kayıtlar sadece araştırma amacıyla kullanılmalıdır.

Veri Analizi Süreci

Aynı zamanda, veri analizi süreci de etik yöntemlere uygun olarak yürütülmelidir. Araştırmacılar, katılımcıların kimlik bilgilerini açıklamamalı ve gizliliğe özen göstermelidir. Araştırmacılar, katılımcıların kişisel bilgilerini ifşa ederlerse, araştırma sürecinin bütünlüğünü tehlikeye atarlar ve katılımcıların mahremiyetini tehlikeye atarlar.

Sonuç

Araştırmaların etik yönü, araştırmaların bütünlüğünü ve bilimsel kriterlerini korur. Nitel analiz, sosyal bilimlerde sıkça kullanılan bir araştırma yöntemidir ve etiğe uygun bir yaklaşım gerektirir. Sosyal bilim araştırmalarında etik gerekliliklerin dikkate alınması, bilim dünyasının topluma güvenini kazanmasına yardımcı olur ve araştırmanın doğru bir şekilde yapılmasını sağlar.