Nitel araştırmalarda verilerin toplanması ve depolanması yöntemleri

kanıta dayalı sonuçlar

Giriş

Nitel araştırmalar, sosyal bilimlerde kullanılan bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem, gözlem, görüşme ya da belge analizi gibi araçlarla insanlar ve toplum hakkında derinlemesine bilgi edinmeyi amaçlar. Nitel araştırmaların temel özellikleri, verilerin yapılandırılmamış, açık uçlu ve öznel olmasıdır. Bu nedenle, nitel araştırmaların verilerinin toplanması ve depolanması için özel yöntemler kullanılması gereklidir.

Nitel Araştırmaların Veri Toplama Yöntemleri

Gözlem

Gözlem, nitel araştırmalar için yaygın bir veri toplama yöntemidir. Araştırmacı, belirli bir ortamda veya olayda gözlem yoluyla veri toplar. Bu yöntem, özellikle toplumsal olaylar, insan davranışları, grup dinamikleri, ve çevresel faktörler gibi konular üzerinde araştırma yapmak için kullanılır. Gözlem, araştırmacıya insanların gerçek davranışlarını gözlemleme fırsatı verir ve araştırmacının öznel yargılarını minimize etmesine yardımcı olabilir.

Görüşmeler

Görüşmeler, nitel araştırmalar için veri toplamak için yaygın bir yöntemdir. Araştırmacı, belirli bir konu hakkında insanlarla görüşmeler yaparak veri toplar. Görüşmelerin yapılacağı kişiler, araştırmacının araştırdığı konuda bilgi verebilecek kişilerdir. Görüşmeler, özellikle kalitatif veri toplama için kullanışlıdır ve araştırmacının katılımcıların duygularını, deneyimlerini ve düşüncelerini anlamasına yardımcı olur.

Belge Analizi

Belge analizi, nitel araştırmalar için veri toplamanın başka bir yolu olarak kullanılır. Bu yöntem, araştırmacının belirli bir konu hakkında yazılı materyalleri analiz etmesini gerektirir. Belge analizi, özellikle tarih, politika ve sanat gibi alanlarda kullanılır. Araştırmacı belirli belgeleri inceleyerek, bu belgelerin araştırılan konu hakkında ne tür bir bilgi verebileceğini anlamaya çalışır.

Nitel Araştırmaların Veri Depolama Yöntemleri

Veri Kodlama

Nitel araştırmalar için veri depolama yöntemi, veri kodlamadır. Veri kodlama, araştırmacının verileri analiz etmek için özel bir sistemle etiketlemesini içerir. Bu etiketleme sistemi, araştırmacıya, verilerin analizi sırasında göz önünde bulundurması gereken kavramları ve konuları belirlemesine yardımcı olur.

Veri Analizi Yazılımları

Nitel araştırmalar için veri depolama yöntemi olarak veri analizi yazılımları kullanılabilir. Bu yazılımlar, araştırmacılara, verileri analiz etmek ve anlamak için özel bir araç sunar. Bu yazılımlar, araştırmacıların verilerin farklı yönlerini (örneğin, frekans, karmaşıklık, benzerlik) incelemelerine olanak tanır.

El yazısı notlar

El yazısı notlar, nitel araştırmalar için veri depolama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntem, araştırmacıların araştırma sürecinde notlar alarak veri toplamasına veya analizine yardımcı olduğu zamana dayanmaktadır. Araştırmacı, el yazısı notlarını dijital formatlarda depolayarak verileri daha sonra analiz etmeye hazırlayabilir.

Sonuç

Nitel araştırmalar, insanlar ve toplum hakkında derinlemesine bilgi edinmek için kullanılan bir araştırma yöntemidir. Nitel araştırmaların verilerinin toplanması ve depolanması için özel yöntemlere ihtiyaçları vardır. Bu makalede, nitel araştırmalar için veri toplama ve depolama yöntemleri hakkında bilgi verdik. Gözlem, görüşmeler ve belge analizi, nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan veri toplama yöntemleridir. Veri kodlama, veri analizi yazılımları ve el yazısı notları ise nitel araştırmalar için veri depolama yöntemleridir. Nitel araştırmalar için doğru veri toplama ve depolama yöntemleri seçmek, araştırmacıların daha doğru sonuçlar elde etmelerine yardımcı olabilir.