Nitel veri analizinde kodlama yöntemleri

kanıta dayalı sonuçlar

Nitel Veri Analizinde Kodlama Yöntemleri

Nitel veri analizi, sosyal bilimlerde kullandığımız bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem, konu hakkında derinlemesine bir anlayış sağlamak için kapsamlı bir veri toplama, analiz etme ve yorumlama sürecini içerir. Nitel veri analizi, araştırmacının saha çalışması sırasında topladığı sözlü veya yazılı verileri inceleyerek, araştırma sorularına yanıtlar bulmaya çalışır.

Nitel veri analizi, özellikle araştırmacının konuya dair kendi yorumu ve değerlendirmesi ile ilgilidir. Bu nedenle, kodlama yöntemleri, nitel veri analizinin en önemli aşamalarından biridir. Bu yazıda, nitel veri analizinde kullanılan kodlama yöntemlerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

1. Açık Kodlama

Açık kodlama, nitel veri analizinde en sık kullanılan kodlama yöntemlerinden biridir. Bu yöntem, verilerin parçalarına ayrılmasını sağlar. Veriler, elde edilen notlar, ses kayıtları ve diğer tüm belgeler gibi kayıtlar şeklinde elde edilebilir. Açık kodlama süreci, araştırmacının verileri dikkatlice okuması ve tekrar tekrar analiz etmesiyle başlar. Bu süreçte, araştırmacı, verileri mümkün olduğunca detaylı bir şekilde ayrıştırmaya çalışır.

Açık kodlama ile elde edilen veriler, daha sonra anahtar kavramlar, temalar ve kategoriler oluşturmak için bir araya getirilir. Bu kategoriler ve temalar, nitel verilerin analizinde kullanılabilecek daha geniş bir anlayış sağlar.

2. Seçici Kodlama

Seçici kodlama, daha önceden yapılan çalışmaların yeniden kullanılmasına dayanan bir kodlama yöntemidir. Bu yöntem, araştırmacının önceki çalışmalarında keşfettiği kavram ve temaları tekrar kullanmasına izin verir. Bu kavram ve temalar, araştırmacının mevcut çalışması için önemli olabilir ve daha fazla analiz etmek için seçilebilir.

Seçici kodlama, önceden tanımlanmış kavramları kullanarak verilerin analiz edilmesine izin verir. Bu yöntem, daha önce keşfedilmiş konuların anlaşılmasını ve daha fazla araştırmayı sağlar.

3. Axial Kodlama

Axial kodlama, nitel veri analizi sürecinde verilerin daha geniş bir bağlamda analiz edilmesini sağlar. Bu metod, verilerin hangi bağlamlarda kullanılabileceğini anlamamıza yardımcı olur. Axial kodlama, verilerin analiz edilmesi sırasında kavram ve tema geliştirme sürecinde kullanılır.

Axial kodlama sürecinde, kavramlar ve temalar daha fazla ayrıştırılır ve anahtar kavramlar ve bağlantılar arasında bir bağlantı kurulur. Bu nedenle, axial kodlamasında, kavramlar ve temalardan daha fazla bağlantı kurulur.

4. Paradigmatik Analiz

Paradigmatik analiz, nitel verilerin analizinde kuramlar ve varsayımlar geliştirme sürecinde kullanılır. Bu süreçte, veriler analiz edilir ve araştırmacılar daha önce geliştirilmiş kuramlar ve varsayımlarla ilişkilendirilir.

Paradigmatik analiz sürecinde, araştırmacılar verileri ayrıştırır ve bunları daha önce keşfedilen teorilerle ilişkilendirir. Bu nedenle, paradigmatik analiz, verileri analiz etmek için kullanılan diğer yöntemlere benzer şekilde kullanılabilecek bir araçtır.

Sonuç olarak, nitel veri analizinde kullanılan kodlama yöntemleri, verilerin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Açık kodlama, seçici kodlama, axial kodlama ve paradigmatik analiz, araştırmacıların verileri analiz etmesine yardımcı olacak farklı tekniklerdir. Bu yöntemler birbirleriyle benzerlik gösterse de, her biri verilerin farklı yönlerini analiz etmek için farklı bir yaklaşım benimser. Nitel veri analizi, araştırmacıların bir konu hakkında daha sağlam bir anlayış kazanmalarına yardımcı olur.