Pearson Korelasyon Katsayısı Testi

Giriş

Pearson korelasyon katsayısı testi, istatistiksel analizlerde verilerin arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanılan önemli bir yöntemdir. Bu test, iki değişken arasındaki ilişkinin doğasını analiz etmek için kullanılır ve sonuçları tanımlamak ve yorumlamak için birçok istatistiksel araç sağlar.

Korelasyon

Korelasyon, iki değişken arasındaki ilişkiyi belirlemede kullanılan bir istatistiksel kavramdır. Bu, bir değişkenin diğerine ne kadar bağımlı olduğunu ölçer. İki değişken arasında güçlü bir korelasyon varsa, bir değişken artarken diğeri de artar veya azalır.

İki değişken arasındaki korelasyon, pozitif veya negatif olabilir. Pozitif korelasyon, iki değişken arasındaki ilişkinin artan şekilde olacağı anlamına gelir. Negatif korelasyon ise iki değişken arasındaki ilişkinin azalan şekilde olacağı anlamına gelir.

Pearson Korelasyon Katsayısı

Pearson korelasyon katsayısı, korelasyon analizinde kullanılan bir istatistiksel yöntemdir. Bu katsayı, iki değişken arasındaki ilişkinin doğasını ölçer. Pearson katsayısı, iki değişken arasındaki lineer korelasyonu hesaplar. Lineer korelasyon, iki değişken arasındaki ilişkinin bir doğru üzerindeki dağılımını ifade eder.

Pearson korelasyon katsayısı, -1 ve 1 arasında bir değer alır. Bir sonuç 1'e yaklaştıkça, iki değişken arasındaki ilişki güçlenir. Aynı şekilde, bir sonuç -1'e yaklaştıkça, negatif bir korelasyon olduğunu gösterir. Sonuç 0'a yaklaştıkça ise iki değişken arasında bir korelasyon bulunmadığı anlamına gelir.

Pearson Korelasyon Katsayısı Testi Nasıl Uygulanır?

Pearson korelasyon katsayısı testi, istatistiksel analizlerde kullanılan bir yöntemdir ve birçok alanda uygulanabilir. Test, birbirine bağlı iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi ölçmek için kullanılır. İki değişken arasındaki ilişki belirli bir şekilde formüle edildiğinde, Pearson korelasyon katsayısı testi en doğru sonucu verir.

Pearson korelasyon katsayısı testi, iki değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmek için aşağıdaki adımlar takip edilir:

Adım 1: Hipotezleri Belirleme

Pearson korelasyon katsayısı testi uygulamadan önce, hipotezler belirlenir. Hipotezlerin belirlenmesi, testin doğru sonuçlar vermesi için önemlidir. Hipotezler, çoğu zaman aşağıdaki şekildedir:

 • H0: İki değişken arasında korelasyon yoktur
 • H1: İki değişken arasında bir korelasyon vardır

Adım 2: Veri Toplama

Pearson korelasyon katsayısı testi uygulanmadan önce, veriler toplanır. İki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi analiz etmek için yeterli miktarda veri toplanması önemlidir.

Adım 3: Test İstatistiğini Hesaplama

Pearson korelasyon katsayısı testi uygulamadan önce, test istatistiğini hesaplamak gerekir. Bu, Pearson katsayısı formülüne göre yapılır. Formül aşağıdaki gibi görünür:

r = (Σ (Xi - X) (Yi - Y)) / √[(Σ(Xi - X)^2) * (Σ(Yi - Y)^2)]

Burada:

 • r: Pearson korelasyon katsayısı
 • Xi: Birinci değişkenin i. gözlemi
 • X: Birinci değişkenin ortalaması
 • Yi: İkinci değişkenin i. gözlemi
 • Y: İkinci değişkenin ortalaması

Adım 4: P Değerini Hesaplama

Pearson korelasyon katsayısı testi uygulamadan önce, p değerini hesaplamak gerekir. P değeri, belirli bir sonucun tesadüfen mi yoksa gerçekten mi meydana geldiğini belirlemeye yardımcı olur.

Adım 5: Test İstatistiğini Yorumlama

Pearson korelasyon katsayısı testi sonuçları yorumlamak için test istatistiğinin değerine bakılır. Sonuç:

 • r = 1: Mükemmel pozitif korelasyon
 • r = 0,8: Güçlü pozitif korelasyon
 • r = 0,6: Orta pozitif korelasyon
 • r = 0,4: Zayıf pozitif korelasyon
 • r = 0: İki değişken arasında korelasyon yok
 • r = -0,4: Zayıf negatif korelasyon
 • r = -0,6: Orta negatif korelasyon
 • r = -0,8: Güçlü negatif korelasyon
 • r = -1: Mükemmel negatif korelasyon

Kullanım Alanları

Pearson korelasyon katsayısı testi, birçok alanda kullanılır. Örneğin, işletmelerde çalışanların memnuniyet düzeyi ile kurumun başarısı arasındaki ilişkiyi analiz etmek için kullanılabilir. Ayrıca, eğitim alanında öğrencilerin sınav sonuçları ile öğrenci performansları arasındaki ilişkiyi ölçmek için de kullanılır.

Bir diğer kullanım alanı ise tıp alanıdır. Örneğin, bir hastanın yaşam kalitesi ile tedavisi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson korelasyon katsayısı testi kullanılabilir.

Sonuç

Pearson korelasyon katsayısı testi, veriler arasındaki ilişkiyi belirlemek için önemli bir araçtır. İki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi ölçmek için kullanılır ve sonuçları yorumlamak için birçok araç sağlar. Bu test, birçok alanda kullanılabilecek kullanışlı bir araçtır ve sonuçları doğru şekilde yorumlamak, güvenilir sonuçlar elde etmek için önemlidir.