Standart dil kullanımı ve jargon

kanıta dayalı sonuçlar

Giriş

Dil, iletişim kurmanın temel aracıdır. Standart dil kullanımı, belirli bir topluluk içindeki insanların anlaşmasını kolaylaştıran şablon bir yapıdır. Jargon ise, belirli bir meslek alanında kullanılan özellikli bir dildir. Bu iki kavram arasındaki fark önemlidir ve iyi anlaşılmalıdır.

Standart Dil Kullanımı

Tanımı

Standart dil kullanımı, genel kabul gören bir dil kuralları ve söyleyiş tarzını içeren bir dil yapısıdır. Kullanılan dil, geniş bir topluluk tarafından anlaşılmak istenirse, standart dil kullanımı tercih edilir. Standart dil kullanımı, kendi içinde birçok özelliğe sahiptir. Bunlar, belirli sözcük türleri, özellikle cümle yapısı ve sözcük sırası gibi farklılıklar içerebilir.

Neden Önemlidir?

Standart dil kullanımı, toplumlar arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Dilin temel yapılarına uyulduğunda, anlaşılmazlık ve yanlış anlamalar daha az olur. Dolayısıyla, toplumun her kesimi arasında birlik içinde yaşama imkanı artar. Standart dil kullanımı ayrıca yazılı anlatım becerilerini de geliştirir.

Örnekleri

  • Türkçe standart dil kuralına göre, özne ve tümleç arasındaki ilişki belirli bir pratikle yapılır. Özne, tümleçten önce gelir.
  • Türkçe standart dil kurallarına göre, konuşurken "ben" yerine "biz" kullanmak, konuşulan kişiye daha saygı gösterir.

Jargon

Tanımı

Jargon, bir meslek veya grup içinde özel kullanılan belirli bir dile denir. Geniş bir kitle için anlaşılır değildir ve belirli bir bilginin gerektiği konularda kullanılır. Jargon, dil özellikleri, kısaltmalar, teknik terimler ve kelime oyunları gibi özellikler içerebilir.

Neden Kullanılır?

Jargon, belirli mesleki veya ekonomik avantajlar elde etmek için kullanılır. Jargon, mesleki bir alanda gereken bilgi ve becerileri ifade etmek için kullanılır. Dolayısıyla, jargon, meslek içindeki insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Böylece, mesleki alanda başarı elde etmek daha kolay hale gelir. Ayrıca, jargon belirli bir meslek veya iş halkasının bir parçası olduklarını hissettiren benzersiz bir kulvardır.

Örnekleri

  • Bilgisayar mühendisliği jargonu, "sysadmin" kelimesinin kullanımını kapsar. Bu kelime, sistem yöneticileri için bir lakaptır.
  • Hukuk jargonu, "Deposition" ve "Probative" gibi terimleri içerebilir.

Standart Dil Kullanımı ve Jargon İlişkisi

Farkları

Standart dil kullanımı ve jargon arasında bazı farklar vardır. Standart dil kullanımı, ülkeler ve topluluklar arasında ortak bir dil oluşturmak için kullanılırken, jargon belirli meslekler ve işler için özeldir. Standart dil kullanımı, kapsamlı bir dil yapılanmasına sahipken, jargon sınırlı bir yapıya sahiptir. Ayrıca, standart dil kullanımı geniş bir kitle tarafından anlaşılabilse de jargon, sadece belirli gruplar tarafından anlaşılabilir.

İlişkisi

Bir kişi, standart dil kullanımını bilmekle birlikte, belirli bir meslekte başarılı olmak için jargonu da öğrenmelidir. Belirli bir meslekte jargon bilgisi olmayan bir kişi, o meslekte başarılı olamayabilir. Ayrıca, jargon, bir törensel etkisi yaratarak mesleki alandaki yerinizi korumayı sağlar.

Sonuç

Standart dil kullanımı ve jargon, dilin önemli kavramlarıdır ve birbirinden ayrılmaları gerekmektedir. Standart dil kullanımı, toplumlar arası iletişimi kolaylaştırırken jargon, belirli meslekler ve iş alanlarında başarılı olmak için gerekli bir araçtır. İyi bir iletişimci olmak için standart dil kurallarının yanı sıra, meslek jargonunu da öğrenmeliyiz.