2015 Amerika Birleik Devletleri federal ödenekleriİnsanoğlunun 2015 Amerika Birleik Devletleri federal ödenekleri ile ilgili yüzyıllardır biriktirdiği tüm bilgiler artık internette mevcut ve biz de sizin için en erişilebilir şekilde derledik ve sipariş verdik. 2015 Amerika Birleik Devletleri federal ödenekleri ile ilgili bilmek istediğiniz her şeye hızlı ve verimli bir şekilde erişebilmenizi istiyoruz; deneyiminizin hoş olduğunu ve 2015 Amerika Birleik Devletleri federal ödenekleri ile ilgili aradığınız bilgiyi gerçekten bulduğunuzu hissettiğinizi.

Hedeflerimize ulaşmak için yalnızca 2015 Amerika Birleik Devletleri federal ödenekleri hakkında en güncel, anlaşılır ve doğru bilgileri elde etmek için değil, aynı zamanda tasarımın, okunaklılığın, yükleme hızının ve kullanılabilirliğinin sağlanmasına da büyük özen gösterdik. sayfa mümkün olduğunca keyifli olsun, böylece başka hiçbir şey için endişelenmenize gerek kalmadan temel konulara odaklanabilir, 2015 Amerika Birleik Devletleri federal ödenekleri ile ilgili mevcut tüm veri ve bilgileri bilebilirsiniz, biz zaten sizin için hallettik. Umarız amacımıza ulaşmışızdır ve 2015 Amerika Birleik Devletleri federal ödenekleri ile ilgili istediğiniz bilgileri bulmuşsunuzdur. Bu nedenle, sizi memnuniyetle karşılıyoruz ve scientiatr.com kullanma deneyiminin keyfini çıkarmaya devam etmenizi öneririz.

Her yl, Amerika Birleik Devletleri Kongresi , belirli federal hükümet departmanlarna, ajanslarna ve ABD'de faaliyet göstermeleri için programlara para tahsis eden bir dizi ödenek faturasn yazmak, iletmek, uzlatrmak ve Birleik Devletler Bakanna sunmaktan sorumludur . sonraki mali yl. Para operasyonlar, personel, ekipman ve faaliyetler için finansman salar. 2014 ylnda Kongre, 1 Ekim 2014'ten 30 Eylül 2015'e kadar sürecek olan 2015 mali ylnda federal hükümeti finanse edecek ödenek faturalarn geçirmekten sorumluydu.

Her yl 1 Ekim'e kadar geçmesi gereken on iki düzenli ödenek faturas var. 18 Haziran 2014 itibariyle, Amerika Birleik Devletleri Temsilciler Meclisi be düzenli ödenek tasarsn kabul etmiti ve bir dierini tartyordu. Amerika Birleik Devletleri Senatosu 18 Haziran 2014 herhangi ödenek faturalar geçmedi, ancak düzenli ödenek faturalar üçünün yerini alacak bir "minibüs" ödenek tasar üzerinde çalyordu.

ödenek faturalar

Bir ödenek faturas, belirli federal hükümet departmanlarna, ajanslarna ve programlarna para tahsis eden (veren, ayrlan) bir faturadr. Para operasyonlar, personel, ekipman ve faaliyetler için finansman salar. Düzenli ödenek faturalar, saladklar fon bir mali yl kapsayacak ekilde yllk olarak geçirilir. Mali yl 1 Ekim den sonraki yln 30 Eylül çalr federal hükümetinin muhasebe dönemidir. Ödenek faturalar, Birleik Devletler Ödenekler Meclisi Komitesi'nin ve Birleik Devletler Senatosu Tahsisler Komitesi'nin yarg yetkisi altndadr . Her iki Komitenin de, her biri on iki yllk düzenli ödenek faturalarndan biri üzerinde çalmakla görevli on iki alt komitesi vardr.

Üç tür ödenek faturas vardr: düzenli ödenek faturalar, devam eden kararlar ve ek ödenek faturalar. Düzenli ödenek faturalar, bir mali yl için federal hükümetin finansmann kapsayan ve 1 Ekim'e kadar yasalamas gereken on iki standart faturadr. önceden mevcut ödenekleri belirli bir süre boyunca önceki mali ylla ayn seviyelerde (veya küçük deiikliklerle) sürdüren devam eden karar. Üçüncü tür ödenek faturalar, mali yln banda balangçta tahsis edilenin üzerinde ve ötesinde ek finansman ekleyen ek ödenek faturalardr. Ek ödenek faturalar, afet yardm gibi eyler için kullanlabilir.

ödenek süreci

Geleneksel olarak, bir sonraki mali yl için bir federal bütçe geçtikten sonra, ödenek alt komiteleri, bütçenin harcama tavanlar olarak ne belirledii hakknda bilgi alr. Bu, 1974 Kongre Bütçe Yasas'nn 302(b) bölümünden sonra 302(b) tahsisleri olarak adlandrlr . Bu miktar, on iki Alt Komitenin her biri için daha küçük miktarlara ayrlmtr. Federal bütçe kanun haline gelmez ve Bakan tarafndan imzalanmaz. Bunun yerine, ödenek ve vergi kararlarnn alnmasnda Meclis ve Senato için bir rehberdir. Ancak, herhangi bir bütçe gerekmemektedir ve her odann bütçe olmadan ne yaplacana dair prosedürleri vardr. Ev ve Senato imdi ödenek faturalarn ayn anda ele alyor, ancak balangçta Meclis ilk önce gitti. Ödeneklerle ilgili Meclis Komitesi genellikle ödenek faturalarn Mays ve Haziran aylarnda, Senato ise Haziran aynda raporlar. Meclis ve Senato tarafndan geçirilen ödenek faturalar arasndaki farkllklar sonbaharda çözülür.

2015 mali yl ödenekleri zaman çizelgesi

 • 17 Nisan 2014 - Yasama ube Ödenekleri Yasas, 2015 ( HR 4487 ), Temsilciler Meclisi'nde Temsilci Tom Cole (R-OK) tarafndan tantld .
 • 17 Nisan 2014 - Askeri naat ve Gazi leri ve lgili Kurumlar Ödenek Yasas, 2015 ( HR 4486 ), Temsilciler Meclisi'nde Temsilci John Culberson (R-TX) tarafndan tantld .
 • 30 Nisan 2014 - Meclis, 187 Yoklamal Oylamada 416'ya 1 oyla HR 4486'y geçmek için oy kulland.
 • 1 Mays 2014 - Meclis, 193 Yoklamal Oylamada 402-14 oyla HR 4487'yi geçmek için oy kulland.
 • 15 Mays 2014 - 2015 tarihli Ticaret, Adalet, Bilim ve lgili Kurumlar Tahsisat Yasas ( HR 4660 ), Temsilciler Meclisi'nde Temsilci Frank Wolf (R-VA) tarafndan tantld .
 • 27 Mays 2014 - Ulatrma, Konut ve Kentsel Geliim ve lgili Kurumlar Ödenek Yasas, 2015 ( HR 4745 ), Temsilciler Meclisi'ne Temsilci Tom Latham (R-IA) tarafndan tantld .
 • 30 Mays 2014 - Meclis , 321-87 oyla, 269 Yoklamal Oylamada HR 4660' geçmek için oy kulland.
 • 4 Haziran 2014 - Tarm, Krsal Kalknma, Gda ve laç daresi ve lgili Kurumlar Ödenek Yasas, 2015 ( HR 4800 ), Temsilciler Meclisi'nde Temsilci Robert Aderholt (R-AL) tarafndan tantld .
 • 10 Haziran 2014 - Meclis 297 yoklama oylamasnda 229-192 oyla HR 4745'i geçmek için oy kulland.
 • 13 Haziran 2014 - Savunma Bakanl Ödenekler Yasas, 2015 ( HR 4870 ), Temsilciler Meclisi'nde Temsilci Rodney Frelinghuysen (R-NJ) tarafndan tantld .
 • 17 Haziran 2014 - Senato tarafndan çoklu ödenek faturalar için bir "minibüs" yasama arac olarak kullanlan HR 4660.
 • 18 Haziran 2014 - HR 4870, House katnda deerlendirildi ve deitirildi.
 • 2 Temmuz 2014 - 2015 Mali Hizmetler ve Genel Devlet Tahsisat Yasas (HR 5016; 113. Kongre), Temsilciler Meclisi'ne Temsilci Ander Crenshaw (R-FL) tarafndan tantld .
 • 7 Temmuz 2014 (hafta) - HR 4923, Meclis katnda deerlendirildi ve deitirildi.
 • 14 Temmuz 2014 - House, HR 5016 için deerlendirme ve deiiklik sürecini balatt.

2015 mali yl için ödenek faturalar

Özet

ev faturas $ Senato tasars $ Kapsanan departmanlar ve ajanslar
Tarm, Krsal Kalknma, Gda ve laç daresi ve lgili Kurumlar Ödenek Yasas, 2015 (HR 4800; 113. Kongre) 20,9 milyar dolar HR 4660'ta "Minibüs" deiiklii 120 milyar dolar Tarm , Krsal Kalknma ve Gda ve laç daresi Bakanl
Ticaret, Adalet, Bilim ve lgili Kurumlar Ödenek Yasas, 2015 (HR 4660; 113. Kongre) 51,2 milyar dolar HR 4660'ta "Minibüs" deiiklii 120 milyar dolar Ticaret Bakanl , Adalet Bakanl , NASA ve Ulusal Bilim Vakf
Savunma Bakanl Ödenek Yasas, 2015 (HR 4870; 113. Kongre) 491 milyar dolar savunma Bakanl
Enerji ve Su Gelitirme ve lgili Kurumlar Ödenek Yasas, 2015 (HR 4923; 113. Kongre) 34 milyar dolar Enerji ve Su Gelitirme Dairesi Bakanl
Mali Hizmetler ve Genel Devlet Ödenekleri Yasas, 2015 (HR 5016; 113. Kongre) 21.285 milyar dolar Hazine Bakanl , Birleik Devletler federal mahkemeleri , Bakanlk cra Dairesi ve Washington, DC ödenekleri
çileri Bakanl Ödenek Yasas, 2015 (HR 240; 114 Kongre) 60,9 milyar dolar ç Güvenlik Bakanl
çileri ve Çevre Koruma Dairesi Bakanl
Çalma Bakanl , Salk ve nsan Hizmetleri Departman ve Eitimi Bölümü
Yasama ube Ödenekleri Yasas, 2015 (HR 4487; 113. Kongre) 3,3 milyar dolar Amerika Birleik Devletleri Kongresi
Askeri naat ve Gazi leri ve lgili Kurumlar Ödenek Yasas, 2015 (HR 4486; 113. Kongre) 71,5 milyar dolar. Askeri naat ve Gazi leri Dairesi
Devlet ve D Operasyonlar Departman
Ulam, Konut ve Kentsel Geliim ve lgili Kurumlar Ödenek Yasas, 2015 (HR 4745; 113. Kongre) 52 milyar dolar HR 4660'ta "Minibüs" deiiklii 120 milyar dolar Ulatrma Bakanl ve mar ve ehircilik Dairesi

Tarm, Krsal Kalknma, Gda ve laç daresi ve lgili Kurumlar

Tarm, Krsal Kalknma, Gda ve laç daresi ve lgili Kurulular Ödenek Yasas 2015 (HR 4800; 113. Kongre) $ 20900000000 mülk olacaktr. Finansman, Amerika Birleik Devletleri Tarm Bakanl'na (USDA) ve Amerika Birleik Devletleri Tarm Bakan , Ulusal Temyiz Bölümü , Aratrma, Eitim ve Ekonomi için Tarm Bakanl Müstearl , Ekonomik Aratrma gibi programlarna ve hizmetlerine gidecektir. servis , Ulusal Tarm istatistikleri servisi , Tarmsal Aratrma servisi , Gda ve Tarm Ulusal Enstitüsü , Pazarlama ve Düzenleyici Programlar müstearnn Ofisi , Hayvan ve Bitki Sal Kontrol Hizmetleri , Tarmsal Pazarlama servisi , Tahl Muayene, Packers ve Stockyards daresi , Gda Güvenlii için Tarm Müstear , Gda Güvenlii ve Kontrol Servisi , Farm ve D Tarmsal Hizmetler için Ziraat müstearnn , Tarm Servis Ajans , Risk Yönetimi Ajans ve ilgili dier kurumlar. Tasarnn tartmal bir hükmü, okullarn öle yemeklerinde belirli beslenme gereksinimlerine uyma zorunluluundan, First Lady Michelle Obama'nn güçlü bir destekçisi olduu gereksinimlerden feragat edecek hükümdü .

Ticaret, Adalet, Bilim ve lgili Kurumlar

Ticaret, Adalet, Bilim ve lgili Kurulular Ödenek Yasas 2015 (HR 4660; 113. Kongre) yaklak 400 milyon $ daha az mali yl 2014 $ 'dan 51200000000, mülk olur fon olur tasarnn ABD Ticaret Bakanl , ABD Bölümü Adalet Bakanl ve çeitli ilgili kurumlar. lgili kurumlar arasnda Bilim ve Teknoloji Politikas Ofisi , Ulusal Havaclk ve Uzay Dairesi (NASA), Ulusal Bilim Vakf (NSF), Sivil Haklar Komisyonu , Eit stihdam Frsat Komisyonu (EEOC), Uluslararas Ticaret Komisyonu , Yasal Hizmetler A.. , Deniz Memelileri Komisyonu , Amerika Birleik Devletleri Ticaret Birlii temsilcileri ve Devlet Adalet Enstitüsü .

Senato için kaynak oluturacak bir "minibüs" tasar için yasama araç olarak kullanmak için HR 4660 tadil ABD Tarm Dairesi , ABD Ulatrma Departman ve skân Birleik Devletleri Bölümü ve Kentsel Kalknma yan, Orijinal Meclis faturasnn kapsad Ticaret ve Adalet Departmanlar olarak. Tasar, tüm bu ajanslar için toplam 120 milyar dolar tahsis edecek.

savunma Bakanl

Savunma Bakanl Ödenek Yasas 2015 (HR 4870; 113. Kongre) için fon salayacan Amerika Birleik Devletleri Savunma Departman yaklak 491 $ milyar mali yl 2015. Tasarda, Çavu Bowe Bergdahl'n Taliban'dan iadesi karlnda tartmal be mahkumun deitirilmesine tepki olarak Guantanamo Körfezi mahkumlarnn transferini yasaklayan bir hüküm yer ald . Temsilci Barbara Lee'den (D-CA) yaplan iki deiiklik baarsz oldu. lki , Irak Sava'na "resmi, yasal bir son" vermek için 2002 tarihli Irak'a Kar Askeri Güç Kullanm Yetkisi ile kullanlmak üzere herhangi bir fonun kullanlmasn yasaklayacakt . Rep. Frelinghuysen, tasarda Irak'a ayrlm fon bulunmadn ve tüm birliklerin 2011'de ayrldn öne sürerken, deiiklik 31-17 oyla reddedildi. Lee'nin ikinci deiiklii, yürütme organnn alnan önlemler hakknda Kongre'ye rapor vermesini gerektirecekti. 13 yl önceki Teröristlere Kar Askeri Güç Kullanma zni kapsamnda . Bu deiiklik de 27-21 malup edildi ve Frelinghuysen, gizli bilgileri aça çkarabileceini savundu.

Enerji ve Su Gelitirme ve lgili Kurulular

Enerji ve Su Geliim ve lgili Kurulular Ödenek Yasas 2015 (HR 4923; 113. Kongre) FY2015 için enerji ve su gelitirme ve ilgili kurumlar için ödenek yapacak. Tasar, bu ajanslarn u anda aldndan sadece 50 milyon dolar daha az olan 34 milyar dolara mal olacak. Amerika Birleik Devletleri Enerji Bakanl ve Birleik Devletler Ordusu Mühendisler Birlii için ödenekler bu yasa tasars ile yaplr.

Finansal Hizmetler ve Genel Hükümet

Mali Hizmetler ve Genel Hükümet Ödenek Yasas 2015 (HR 5016; 113. Kongre) için ödenek yapacak Hazine Birleik Devletleri Bölümü , ABD federal mahkemelerinde , ABD'nin Cumhurbakanl Ofisi ve Washington, DC Tasar 21.285 milyar dolara mal olacak. Hill , bu tasary "yllk 12 ödenek faturasnn en tartmallarndan biri" olarak nitelendirdi.

Yasama ubesi

Yasama Organ Ödenek Yasas 2015 (HR 4487; 113. Kongre) için 3.3 milyar $ mülk olur ABD Kongresi'nde faturas her yl geçmesine iki en kolay ödenek faturalar biri olarak kabul edilir mali yl 2015 için. Meclis ve Senato, her bir odann harcama seviyeleriyle ilgili olarak geleneksel olarak birbirlerine ertelerler, bu nedenle bu yasa tasars, Senato'yu deil, yalnzca Meclis için finansman içerir.

Askeri naat ve Gazi leri ve lgili Kurumlar

Askeri naat ve Gazi leri ve lgili Kurulular Ödenek Yasas 2015 (HR 4486; 113. Kongre) için $ 71500000000 mülk olur Gazi leri Birleik Devletleri Bölümü yaklak az mali yl 2014 $ 'dan 1,8 milyar nedeniyle azalmasna ve askeri yapm için askeri inaat ihtiyac. Tasar, her yl geçmesi en kolay iki ödenek faturasndan biri olarak kabul ediliyor.

Ulam, Konut ve Kentsel Geliim ve lgili Kurumlar

Ulatrma, Bayndrlk ve skân ve lgili Kurulular Ödenek Yasas 2015 (HR 4745; 113. Kongre) için $ 17 milyar mülk olur Ulatrma United States Department of etmek ve $ 40300000000 mar ve ehircilik Birleik Devletleri Bölümü . 2014 mali ylna göre 1,8 milyar dolar daha az harcayacakt. Bakan Barack Obama ve yönetimi tasarya iddetle kar çkt. Beyaz Saray, tasarnn "Ülkemizin altyapsna gerekli yatrmlar yapmadn, düük gelirli Amerikallar ve evsizler için kritik konut programlarna yetersiz destek saladn ve sakncal dil hükümleri içerdiini" belirten bir bildiri yaynlad.

mevzuat geçti

9 Eylül 2014'te, Temsilci Hal Rogers , ABD federal hükümetini 11 Aralk 2014'e kadar 1 trilyon dolar tahsis ederek finanse edecek olan devam eden bir karar olan Sürekli Ödenekler Karar 2015'i tantt . Bu gerekliydi çünkü Senato, Meclis'in onaylad ödenek faturalarndan hiçbirini geçmemiti. 17 Eylül 2014'te Meclis , 319-108 sayl yasay geçirmek için 509 Yoklamal Oylamada oy kulland. 18 Eylül 2014 tarihinde, Amerika Birleik Devletleri Senatosu oy kulland Roll Call Oy 270 tasarnn 78-22 geçmek.

11 Aralk 2014'te Meclis, Ekim 2015'e kadar federal hükümeti finanse eden bir çok amaçl harcama faturasn ç Güvenlik Bakanl için devam eden bir kararla birletiren, halk arasnda "kromnibüs" faturas olarak adlandrlan 2015 Konsolide ve Devaml Ödenekler Yasas'n kabul etti. Meclis, Senato harekete geçene kadar hükümetin kapanmasn önlemek için ayn zamanda iki günlük bir devam eden karar (ksaca "CR") kabul etti.

27 ubat 2015'te, ç Güvenlik Bakanl'nn kapanmasna saatler kala bir haftalk devam eden bir karar alnd. Tam yl ödenekleri tasars, Cumhuriyet Meclisi liderliinin Obama'nn göçmenlik konusundaki yürütme eylemlerini geri alan hükümler ekleme taleplerini düürmesinin ardndan 3 Mart'ta kabul edildi .

Tarih

Yllk ödenek faturasn yazmak ve geçirmek Kongre için temel ve temel bir görev olsa da, genellikle uygun son tarihleri karlamakta baarsz oluyor. 1977, 1989, 1995 ve 1997 mali yllar olmak üzere, 1977 mali yl ile 2014 mali yl arasnda, Kongre yalnzca on iki düzenli ödenek faturasnn tamamn dört yl içinde zamannda kabul etti. 1977'den bu yana her iki mali ylda en az bir sürekli karar alnmas gerekmitir.

2013'te Kongre, 2014 mali yl balamadan önce herhangi bir düzenli ödenek faturas üzerinde anlamaya varamad. 1 Ekim'den önce 2014 (HJRes 59) Devam Eden Ödenek Karar'n geçirmek için bir giriimde bulunuldu , ancak Meclis ve Senato kabul edemedi hükümlerine dayanarak, 2013 ylnda Amerika Birleik Devletleri federal hükümetinin kapanmasna yol açt . Federal hükümet, 15 Ocak 2014 tarihine kadar finansman salayan Sürekli Ödenekler Yasas 2014'ün devam eden bir kararnn kabul edilmesinden sonra 17 Ekim 2013'te faaliyetlerine yeniden balad . 15 Ocak 2014'te Kongre, HJRes adl baka bir devam eden karar kabul etti. 106 18 Ocak 2014'e kadar finansman salamak üzere 2014 mali yl için daha fazla ödenek yaplmas . Kongre , 2014 mali ylnn geri kalan için finansman salamak üzere 17 Ocak 2014'te bir çok amaçl ödenek tasars olan 2014 Konsolide Ödenekler Yasas'n nihayet kabul etti .

2013 olaylarna tepki olarak, Meclis Tahsis Komitesi Bakan Hal Rogers , amacnn, benzer bir durumdan kaçnmak istedii için Kongre'nin Austos aynda tatile girmesinden önce 2015 yl için on iki düzenli ödenek faturasn geçirmek olduunu belirtti. Senatör Barbara Mikulski (D-MD), tüm ödenek faturalarn zamannda bitirme hedefini paylat.

Analistler, Kongre'nin bunda baarl olup olmayacan tartrken birkaç konuya baktlar. Bir yandan Kongre, 2013 tarihli ki Tarafl Bütçe Yasas'nn bir parças olarak 1.014 trilyon dolarlk toplam harcama düzeyi üzerinde baarl bir ekilde anlamaya varmtr . Ayrca, "harcama önceliklerinin belirlenmesi yoluyla federal kurumlarn eylemlerini etkilemek için Kongre'de bastrlm talep" vard. Öte yandan, farkl partiler Meclis ve Senato'yu kontrol etti.

29 Mays 2014 itibariyle, Senatör Mikulski, Temmuz ayna kadar Senato Ödenekler Komitesi tarafndan bildirilen tüm yllk ödenek faturalarnn "agresif bir zaman çizelgesi" olmasn hedeflemiti ve Senato Çounluk Lideri Harry Reid (D-NV) iki tane brakmt. haftalar, ödenek faturalarnn deerlendirilmesi için Haziran ve Temmuz aylarnda açktr. Ancak Cumhuriyetçiler, Reid'in deiiklik sürecine koyduu kat snrlamalardan rahatszlar ve bu ödenek faturalarnda açk deiiklikler yaplmasn istiyorlar. Senato ilk "minibüs" tasarsn deerlendirmeye baladnda, Senatör John Thune (R-SD), "en azndan deiiklikler için oy almamza izin veren bir süreç istiyoruz" dedi. Senatör Roy Blunt (R-MO) da daha açk bir deiiklik süreci istedi ve "Üyelerin istedikleri sürece deiiklik getirmelerine izin verildii sürece, kesinlikle tasarnn (tarm) ksmlarn savunmaya hazrm" dedi. " Ancak Cumhuriyetçiler, Senato Çounluk Lideri Harry Reid tarafndan açk bir deiiklik sürecine izin verilmesini beklemiyorlard .

Meclis, 7 Temmuz 2014 haftasnda altnc ödenek tasars üzerinde çalmaya balad. O srada, The Hill , "her iki meclisin de, hükümeti cari düzeyde finanse etmek için nihayetinde Eylül aynda ksa vadeli bir önlemi geçirmesinin muhtemel olduunu bildirdi. Senato'da deiiklik süreciyle ilgili bir anlamazlk nedeniyle ödenek sürecinin durdurulmas nedeniyle ara seçimler yoluyla seviyeler" dedi.

Ayrca baknz

D balantlar

Referanslar

Opiniones de nuestros usuarios

Sabir Efe

2015 Amerika Birleik Devletleri federal ödenekleri hakkındaki bu gönderi çok ilginç.

Hamza Avci

Benim gibi 2015 Amerika Birleik Devletleri federal ödenekleri hakkında bilgi arayanlar için bu çok iyi bir seçenek.

Salih Altun

Dil eski görünüyor, ancak bilgiler güvenilir ve genel olarak 2015 Amerika Birleik Devletleri federal ödenekleri hakkında yazılan her şey çok fazla güven veriyor.

Kader Kartal

Sonunda! Şimdilerde on bin kelimelik makaleler yazmıyorlarsa mutlu değiller gibi görünüyor. Baylar içerik yazarları, bu EVET 2015 Amerika Birleik Devletleri federal ödenekleri hakkında iyi bir makale.