2015 Hong Kong yerel seçimleriİnsanoğlunun 2015 Hong Kong yerel seçimleri ile ilgili yüzyıllardır biriktirdiği tüm bilgiler artık internette mevcut ve biz de sizin için en erişilebilir şekilde derledik ve sipariş verdik. 2015 Hong Kong yerel seçimleri ile ilgili bilmek istediğiniz her şeye hızlı ve verimli bir şekilde erişebilmenizi istiyoruz; deneyiminizin hoş olduğunu ve 2015 Hong Kong yerel seçimleri ile ilgili aradığınız bilgiyi gerçekten bulduğunuzu hissettiğinizi.

Hedeflerimize ulaşmak için yalnızca 2015 Hong Kong yerel seçimleri hakkında en güncel, anlaşılır ve doğru bilgileri elde etmek için değil, aynı zamanda tasarımın, okunaklılığın, yükleme hızının ve kullanılabilirliğinin sağlanmasına da büyük özen gösterdik. sayfa mümkün olduğunca keyifli olsun, böylece başka hiçbir şey için endişelenmenize gerek kalmadan temel konulara odaklanabilir, 2015 Hong Kong yerel seçimleri ile ilgili mevcut tüm veri ve bilgileri bilebilirsiniz, biz zaten sizin için hallettik. Umarız amacımıza ulaşmışızdır ve 2015 Hong Kong yerel seçimleri ile ilgili istediğiniz bilgileri bulmuşsunuzdur. Bu nedenle, sizi memnuniyetle karşılıyoruz ve scientiatr.com kullanma deneyiminin keyfini çıkarmaya devam etmenizi öneririz.

2015 Hong Kong yerel seçimleri

22 Kasm 2015

Tüm Seçilmi Seçim Bölgeleri
18 Bölge Konseyinin tümünde 431 (458 kiiden) sandalye
Kaytl 3.693.942 Arttrmak%3.75
Sonuçlanmak 1.467.229 (47.01%) Arttrmak5.52 s
  lk parti kinci parti Üçüncü parti
  Yldzl Lee.jpg Emily Lau Wai-hing 2018.jpg Lam Shuk-yee
Önder yldzl Lee Emily Lau Lam Shuk-yee
Parti DAB Demokratik FTU
ttifak Pekin yanls pan-demokrasi Pekin yanls
son seçim 136 koltuk, %23.89 47 koltuk, %17,42 11 koltuk, %3.10
Koltuklar kazand 119 43 27
Koltuk deiiklii Sabit Arttrmak1 Azalmak2
Popüler Oy 309.262 196.068 88.292
Yüzde %21.39 %13.56 %6.11
Sallanmak Azalmak2.50 , s Azalmak3.86 , s Arttrmak3.01 , s

  dördüncü taraf Beinci taraf altnc taraf
  Regina Ip 2016.jpg Liu Sung Lee.jpg Chan King-ming.jpg
Önder regina ip bruce liu Chan King-ming
ve dierleri
Parti nükleer santral ADPL Neo Demokratlar
ttifak Pekin yanls pan-demokrasi pan-demokrasi
son seçim 19 koltuk, %4.30 15 koltuk, %3.85 8 koltuk, %2.15
Koltuklar kazand 26 18 15
Koltuk deiiklii Azalmak1 Arttrmak2 Arttrmak8
Popüler Oy 75.793 55.275 42,148
Yüzde %5,24 %3.82 %2.92
Sallanmak Arttrmak0.94 , s Azalmak0.03 , s Arttrmak0.77 , s

  yedinci parti sekizinci parti dokuzuncu parti
  Alan Leong 2015.jpg Andrew Leung 2017.jpg Vincent Fang 2015.jpg
Önder Alan Leong Andrew Leung Vincent Dii
Parti sivil BPA Liberal
ttifak pan-demokrasi Pekin yanls Pekin yanls
son seçim 7 koltuk, %4.03 yeni parti 9 koltuk, %1,98
Koltuklar kazand 10 10 9
Koltuk deiiklii Arttrmak3 Azalmak4 Azalmak1
Popüler Oy 52.346 27.452 25.157
Yüzde %3.62 %1,90 %1,74
Sallanmak Azalmak0.41 , s Yok Azalmak0.24 , s

2015DCelectionmap.svg
Seçim bölgesine göre kazanan partinin haritas

2015 Hong Kong Bölge Konseyi seçimleri 22 Kasm 2015 Seçimleri 18 için düzenlenmitir tarihinde yaplmtr Bölge Konseyleri tüm atanan koltuklar ortadan kaldrlmasndan sonra dorudan seçilmi seçmenlerinden 431 üye dönen.

Rekor kran 1,4 milyon seçmen veya kaytl seçmenlerin yüzde 47'si oy kullanmaya gitti. Yanls Pekin kamp Pekin-sadk parti ile 18 konseylerin da kontrolü elinde tutmaya Daha yisi ve Hong Kong lerleme Demokratik ttifak (DAB) çok ilerisinde dier partilerin büyük partisi sürdürdü. Pan-demokratlar kontrolünü ele geçirmek için baarsz Kwai Tsing Bölge Konseyi , Pan-demokratlar geleneksel kalesi.

Her iki taraf da ar sklet görevdeki Yasama Meclis Üyelerini kaybetti . Albert Ho ait Demokrat Parti ve Frederick Fung ait Demokrasi ve Halk Geçim için Hong Kong Dernei hem yoluyla seçildi (ADPL) Bölge Konseyi (kinci) ise seçmen koltuklarn kaybetmi Civic Parti 'nin Kenneth Chan oturun baarsz Güney Mahallesi . DAB'nin görevdeki yasa koyucular Christopher Chung ve Elizabeth Quat , yerlerini demokrasi yanls yeni gelenlere kaptrdlar; burada Chung uzun süredir elinde tuttuu koltuu nispeten bilinmeyen bir "emsiye asker" Chui Chi-kin'e kaptrd .

2014 Occupy protestolarnda "emsiye askerler" olarak adlandrlan aktivistler, beklenenden daha iyi sonuçlar elde etti ve bunlardan sekizi görevdeki baz kiileri yenerek bir sandalye kazand. Pan-demokrat Neo Demokratlar , 16 tekliften 15'ini kazanarak seçimde en iyi performans gösterenler oldular ve koltuklarn 7'den 15'e iki katna çkardlar.

Snr deiiklikleri

Önerilen gibi Demokrat Parti 'nin modifiye seçim reform paketinde , 2010 ylnda geçti, tüm atanan koltuklar bu seçimde kaldrlmtr. 2015 yl ortasndaki nüfus tahminini dikkate alarak her lçe Meclisi için seçilen sandalye saysn gözden geçirdikten sonra, Seçim leri Komisyonu 9 lçe Meclisinde 19 seçilmi sandalyenin artrlmasn önerdi:

  1. Her Tsuen Wan ve Kuzey Bölge Konseylerinde 1 yeni koltuk ;
  2. Her Sham Shui Po , Kowloon City , Kwun Tong , Yau Tsim Mong ve Sha Tin Bölge Konseyleri için 2 yeni koltuk ;
  3. Sai Kung Bölge Konseyi için 3 yeni koltuk ; ve
  4. Yuen Long Bölge Konseyi için 4 yeni koltuk .

2015 seçimleri için seçilen toplam sandalye says 19 artarak 412'den 431'e çkarld. Ayrca, Tin Hau ve Victoria Park bölge konseyi seçim bölgeleri Dou Bölgesi'nden Dou Bölgesi'ne tanarak Dou ve Wan Chai Bölgelerinin snrlar yeniden düzenlendi . Wan Chai Bölgesi.

seçim öncesi olaylar

emsiye hareketi

2014 Hong Kong protestolar arasnda iddetli bir mücâdele yol açt pan-demokratlar ve pro-Pekin kampna yanls Pekin kamp kuraln bir hakaret olarak 79 günlük bir sokak ablukasn knamaya destekçileri harekete ederken demokratlar bir "sivil uyan" kutladlar hukuk. Kasm Bölge Meclisi seçimi, gal sonras dönemin ilk büyük seçim snav olarak görülecekti. Her iki kamp da, gelecek olaylarn seçmenler üzerinde daha büyük bir etkisi olacan söylerken, ehrin gençleri arasndaki siyasi uyann onlar oy kullanmaya ne ölçüde götürecei belirsizliini koruyor. Pan-demokratlar, Occupy hareketine katlan gençleri ilçe meclisi anketine kaydolmaya ve oy kullanmaya tevik etti.

Suda kurun skandal

Kurun su içinde skandal zaman Haziran 2015 ylnda balad Demokrat Parti kanun koyucusu, Helena Wong Pik-wan de içme suyu test açklad Kai Ching Estate içinde Kowloon kurun hasarn ortaya çkard. Hong Kong Konut daresi sonradan kurun düzeyleri tarafndan kurulan standardn am dorulad Dünya Salk Örgütü . Kai Tak'taki ilk keiften bu yana, Hong Kong'daki çok sayda dier toplu konutlarda, okullarda ve kamu binalarnda içme suyunda kurun kirlilii bulundu. Kurun kirlilii skandal, Demokrat Parti'nin skandal ilk ortaya çkararak büyük bir geri dönü yapt ve Pekin yanls kampa konuyu küçümsemesi söylendii için halk arasnda yaygn bir endieye neden oldu.

HKU rektör yardmcs seçim tartmas

Hong Kong Üniversitesi yönetim konseyinin Johannes Chan'n personel ve kaynaklardan sorumlu rektör yardmcs pozisyonuna önerilen atanmasn reddetmesinin ardndaki siyasi müdahale iddias . Hukuk Fakültesi dekan Chan, Ekim 2015'te zirvesini ateledi. Karar uluslararas knama ald ve Hong Kong'un akademik itibarna zarar verecek , Pekin destekli akademik özgürlüklerin kstlanmasnn bir parças olarak görülüyor .

Yoklama usulsüzlükleri

2011'deki son seçimin ardndan pan-demokratlar seçmen kayt kaytlarndaki usulsüzlüklerden ikayet ettiler ve marjinal koltuklarda kaybeden baz adaylar polise seçim sahtekarl iddialarnda bulundular. Hükümet, birden fazla seçmenin ayn adres altnda kayt yaptrd iddialarnn ortaya çkmasndan sonra 2006 ylnda sorunu çözemedii için eletirilmiti. Seçmenlerin Kasm aynda oy kullanmak için bilgilerini kontrol edip güncellemeleri ve kamuoyunun üpheli durumlar bildirmesi için son günden önce, pandemokratik partiler 24 Austos 2015'te Nüfus ve Seçim Bürosu'na bir dizi ikayette bulundular. Seçim arifesinde üpheli veya yanl ikametgah adresleri olan 550'den fazla seçmenin kaytlar "buzdann görünen ksm" olabilecekleri konusunda uyarda bulundu.

Katolik piskoposun ecinsel kart pastoral mektubu

5 Kasm 2015'te, Hong Kong Katolik piskoposu John Tong , baz sosyal hareketler ehrin temel deerlerini "meydan okuyor ve çarptyor" diye pastoral bir mektupta bölge konseyi seçimlerinde oy kullanrken adaylarn ecinsel haklar konusundaki görülerini dikkate almaya çard. evlilik ve aile üzerine. Tong, "Yaklaan bölge meclisi seçimlerinde ve gelecekteki anketlerde, tüm inananlar adaylarn ve partilerinin aile ve evlilik konularndaki durularn ve ayrca cinsel yönelime dayal ayrmcl yasaklayan bir yasa üzerindeki konumlarn dikkate almaya çaryorum. Demokrasi ve insan haklar konularnda Katolik Kilisesi ile sk sk ortak bir neden bulan pan-demokratik partiler, Tong'un sözlerini eletirdi. Açkça ecinsel olan People Power yasa koyucusu Raymond Chan Chi-chuen , Tong'un mesajn eletirdi ve bunun sosyal hareketlere geri bir bak açsn yansttn ve muhtemelen Vatikan'n çizgisinden saptn söyledi. çi Partisi'nden bir sözcü, Tong'un görüünün Papa Francis'in 2013'teki sözlerinden "açkça farkl" olduunu söyledi: "Eer [ecinseller] Rab'bi kabul ederse ve iyi niyetliyse, ben kimim ki onlar yarglayacam marjinalletirilmi. Sorun [ecinsel] eilim deil."

Yaran partiler ve adaylar

Partiler

In yanls Pekin kampnda , amiral gemisi parti Hong Kong Daha yisi ve lerleme Demokratik ttifak (DAB) izledi yarmaya 171 aday olmak üzere toplam dolu Sendikalar Hong Kong Federasyonu 51 aday toplam Bunlardan 3'ü de DAB üyesiydi. Nispeten yeni olan iki Pekin yanls parti, orta snf odakl Yeni Halk Partisi (NPP) ve Hong Kong için ve Profesyoneller ttifak (BPA), srasyla 2011 ve 2012'deki oluumlarndan bu yana bölge düzeyinde güçlerini gelitirdiler. Yeni Halk Partisi, 2011'de seçilen 12 adaydan 4'ünü ald ve o zamandan beri en az sekiz görevdeki meclis üyesi partiye katlrken, Dou Yeni Bölgeler'de kaleleri olan yerel bir siyasi grup olan Sivil Güç ile birleme , sayy 30'a çkard. NPP'de toplam 42 yarmac varken, BPA'da 16, dier bir i yanls partiden biraz daha az, Liberal Parti'nin 20'si vard ki Liberal adaylardan dördü dier Pekin yanls partilerle dorudan rekabetten kaçnmay baaramad ve olurdu. Pekin yanls bir adayla savamak için.

En büyük demokrasi yanls parti Demokrat Parti , 2011 seçimlerindeki 132 adaydan keskin bir düüle 95 aday doldurdu. Hong Kong Demokrasi ve Halkn Geçimi Dernei (ADPL), Demokratlarn ardndan 26 adayla geldi, onu Sivil Parti'nin 25 aday izledi. Neo Demokratlar'n 16's, çi Partisi'nin 12'si, Halk Gücü'nün 9'u, Mahalle ve çi Hizmet Merkezi'nin 6's ve Sosyal Demokratlar Birlii'nin 5'i Occupy hareketinden sonra gençlerin oluturduu birçok yeni demokrasi yanls grup, dahil Youngspiration , Tsz Wan Shan Yapc Gücü amaçlayan, Wong Tai Sin Bölge Konseyi çalm, Yüzüklerin Kuzey, Sheung Shui ve Fanling içinde Kuzey Bölgesi'nin , Kowloon Dou Topluluu'nun üzerindeki gözleri vard Kwun Tong Bölge Konseyi , ve dier baz gruplar. lçe meclisi seçimlerinde 40'tan fazla aktivist yaryordu ve bunlarn bir ksm "yerliyetçi" gündemdeydi . emsiye adaylarnn çou, müttefikler arasndaki çatmalardan kaçnmak için pan-demokratik partiler tarafndan yürütülen bir koordinasyon mekanizmasna katlrken, alts bunu yapmay reddetti ve partinin yanls ile yakn bir mücadele verdii bölgelerde Demokrat Parti'ye kar yaryor. - önceki seçimlerde kurulu kamp.

Adaylar

Alt adayn son bavuru tarihinden önce adaylklarn geri çektii rekor 951 adaylk alnd. Toplam 66 sandalye, neredeyse tamamnn Pekin yanls kampa gittii 2011'den 10 daha az olmak üzere, çekimesiz kald. Hong Kong'un yilemesi ve lerlemesi için Demokratik ttifak 20 sahipsiz sandalye talep etti, onu yedi sandalyeyle Yeni Halk Partisi ve alt sandalyeyle Hong Kong Sendikalar Federasyonu (FTU) izledi , Liberal Parti ise iki sandalye ald. ki Yasama Konseyi üyeleri Alice Mak Mei-Kuen ve Kwok Wai-Keung içinde FTU arasnda Kwai Tsing 'n Wai Ying ve Dou Bölge ' n Provident yarmasnda olmadan yerlerini korudu.

Yoluyla seçilen Yasama Konseyi üyeleri lçe Konseyi (kinci) 2012 ylnda seçim, eski bakan Demokrat Parti Albert Ho ve eski bakan Demokrasi ve Halk Geçim için Hong Kong Dernei (ADPL) Frederick Fung onlarn iddetli zorluklarla kar karya Tuen Mun ' s Lok Tsui ve Sham Shui Po 'n Lai Kok seçim bölgeleri. Ho eski bakan dahil 5 rakiplerini kar karya Hong Kong Hukuk Topluluu Junius Ho Kwan-Yiu , radikal yerelci grubu Civic Tutku 'n Cheng Chung-tai ve dier üç bamsz aday. Fung, eski parti üyesi Eric Wong Chung-ki ve FTU'dan Chan Wing-yan ile karlat. Ho ve Fung sonunda Bölge Konseyi koltuklarn kaybettiler ve LegCo seçimleri için yeni bir seçim bölgesi benimsemek zorunda kalacaklar. Baka lçe Konseyi (kinci) milletvekili, FTU takmndan Chan Yuen-han ve lçe Konseyi (lk) yasa koyucu, DAB en Ip Kwok-onu aa artryor Wong Tai Sin 'n Akcier Sheung ve Orta ve Bat Bölge ' n Kwun Akcier yani onlar o gelecek ylki Yasama Konseyi seçimlerinde seçim bölgelerinden emekli olacaklar .

Sonuçlar

22 Kasm 2015 Hong Kong Bölge Konseyleri seçim sonuçlarnn özeti
Siyasi Balant Popüler Oy % % ± ayakta seçilmi ±
Hong Kong'un yiletirilmesi ve lerlemesi için Demokratik ttifak 309.262 21.39 Azalmak2.50 171 119 Sabit0
Hong Kong Sendikalar Federasyonu 88.292 6.11 Arttrmak3.01 48 27 Azalmak2
Yeni Halk Partisi 75.793 5.24 Arttrmak0.94 42 26 Azalmak1
Hong Kong için ve Profesyoneller ttifak 27.452 1.90 - 16 10 Azalmak4
Liberal Parti 25.157 1.74 Azalmak0.24 20 9 Azalmak1
Kowloon Bat Yeni Dinamik 11.647 0.81 - 5 3 Azalmak1
Yeni Bölgeler Dernekler Birlii 2,356 0.16 Azalmak0.03 2 2 Sabit0
Toplu Konut Siteleri Federasyonu 3.457 0.24 - 1 1 Arttrmak1
Hong Kong Federasyonu ve Kowloon çi Sendikalar 3168 0.22 Arttrmak0.06 2 1 Sabit0
Yeni Yüzyl Forumu 1.717 0.12 - 1 0 Azalmak1
Pekin Yanls Bamszlar 241.088 16.68 - 178 100
Pekin yanls kamp için toplam 788.389 54.61 Azalmak0.81 486 298 Azalmak6
demokratik Parti 196.068 13.56 Azalmak3.86 95 43 Arttrmak1
Hong Kong Demokrasi ve Halkn Geçimi Dernei 55.275 3.82 Azalmak0.03 26 18 Arttrmak2
Neo Demokratlar 42,148 2.92 Arttrmak0.77 16 15 Arttrmak8
Sivil Parti 52.346 3.62 Azalmak0,41 25 10 Arttrmak3
Mahalle ve çi Hizmet Merkezi 16,105 1.11 Azalmak0.11 6 5 Sabit0
çi partisi 23.029 1.59 - 12 3 Arttrmak2
Demokrasi için Güç 3.938 0.27 Azalmak0.05 1 1 Sabit0
Sha Tin Topluluk A 3.718 0.26 - 2 1 Arttrmak1
Sosyal Demokratlar Birlii 6.526 0.45 Azalmak1.40 5 0 Sabit0
Bireyler 52.612 3.64 - 38 9
DC Seçimi için Demokratik Koalisyon Toplam 451.765 31.25 Azalmak0.04 226 105 Arttrmak21
genç ilham 12.520 0.87 - 9 1 Arttrmak1
Demokratik ttifak 5,313 0.37 - 4 1 Sabit0
Kowloon Dou Topluluu 3.922 0.27 - 3 1 Arttrmak1
Snr 2.974 0.21 - 1 1 Sabit0
nsan gücü 11.503 0.80 Azalmak1.19 9 0 Sabit0
Tuen Mun Topluluu 5.196 0.36 - 4 0 Sabit0
yurttalk tutkusu 3.006 0.21 - 6 0 Sabit0
Tsz Wan Shan Yapc Güç 3.633 0.25 - 2 0 Sabit0
Yüzüklerin Kuzeyi 1.710 0.12 - 1 0 Sabit0
Kara Adalet Birlii 1.482 0.10 Azalmak0.16 1 0 Sabit0
nsanlar için Tsuen Wan Dinamik 1500 0.10 - 1 0 Sabit0
Bamsz demokratlar ve dierleri 77.767 5.38 - 66 17
Demokrasi yanls kamp için toplam 581.058 40.20 Arttrmak1.00 335 126 Arttrmak25
Bamsz ve dierleri 75.079 5.19 Azalmak0.19 114 7 Arttrmak4
Toplam geçerli oy 1.445.526 100.0 - 935 431 Arttrmak19
Geçersiz oylar 21.703
Toplam (katlm %47.01) 1.467.229

lçeye göre sonuçlar

Konsey Önceki
kontrol
Önceki
parti
Seçim sonras
kontrol
en büyük
parti
DAB DP FTU nükleer santral ADPL ND sivil BPA Lib Dierleri yanls Pekin yanls resen Kompozisyon Detaylar
Orta ve Bat Pekin yanls DAB Pekin yanls DAB 6 4 1 4 4 11 Yok
Detaylar
wan chai Pekin yanls DAB Pekin yanls DAB 4 1 1 7 2 11 Yok
Detaylar
Dou Pekin yanls DAB Pekin yanls DAB 10 2 6 4 2 11 10 25 Yok
Detaylar
Güney Pekin yanls Demokratik Pekin yanls Demokratik 2 4 1 1 9 5 12 Yok
Detaylar
Yau Tsim Mong Pekin yanls DAB Pekin yanls DAB 9 1 1 1 1 6 3 16 Yok
Detaylar
Sham Shui Po Pekin yanls ADPL Pekin yanls ADPL 5 1 9 1 2 1 4 11 12 Yok
Detaylar
Kowloon ehri Pekin yanls DAB Pekin yanls DAB 8 3 1 1 11 4 20 Yok
Detaylar
Wong Tai Sin Pekin yanls DAB Pekin yanls DAB 8 3 2 2 1 9 9 15 Yok
Detaylar
kwun maas Pekin yanls DAB Pekin yanls DAB 10 3 2 1 21 9 28 Yok
Detaylar
Tsuen Wan Pekin yanls DAB Pekin yanls DAB 4 1 1 2 1 2 7 4 13 2
Detaylar
Sal Mün Pekin yanls DAB Pekin yanls DAB 8 4 4 4 3 6 8 21 1
Detaylar
Yuen Uzun Pekin yanls DAB Pekin yanls DAB 6 2 4 3 1 19 5 30 6
Detaylar
Kuzey Pekin yanls DAB Pekin yanls DAB 8 3 3 1 3 4 14 4
Detaylar
Tay Po Pekin yanls DAB Pekin yanls DAB 5 1 3 2 8 6 13 2
Detaylar
Sai Kung Pekin yanls DAB Pekin yanls DAB 8 2 1 3 5 8 10 13 2
Detaylar
Sha Teneke Pekin yanls NPP/CF Pekin yanls NPP/CF 7 7 9 5 10 19 19 1
Detaylar
Kwai Tsing Pekin yanls Demokratik Pekin yanls DAB 8 4 3 2 3 9 11 17 1Detaylar
adalar Pekin yanls DAB Pekin yanls DAB 3 1 1 1 1 1 2 2 8 8
Detaylar
TOPLAM 119 43 27 26 18 15 10 10 9 154 126 299 27Oy özeti

Toplam oylar, kampa göre

  Pekin yanls (%54.61)
  Pan-demokratlar (%40.20)
  Dier (%5.19)

Koltuklar, toplam, kampa göre

  Pekin yanls (%69.37)
  Pan-demokratlar (%29.23)
  Dier (%1.4)
Popüler Oy
DAB
%21.39
Demokratik
%13.56
FTU
%6.61
nükleer santral
%5,24
ADPL
%3.82
sivil
%3.62
Neo Demokratlar
%2.92
BPA
%1,90
Liberal
%1,74
gücü
%1,59
NWSC
%1,11
Dierleri
%36.50

Koltuk özeti

Koltuklar
DAB
%27.61
Demokratik
%9.98
FTU
%6.26
nükleer santral
%6.03
ADPL
%4,18
Neo Demokratlar
%3.48
sivil
%2,32
BPA
%2,32
Liberal
%2,09
NWSC
%1,16
Dierleri
%34.80

Sonuç

Seçime katlm oran yüzde 47'lik tarihi bir katlm oran kaydedildi ve bunlarn en yüksek katlm oranna sahip on seçim bölgesi orta snf yerleim bölgeleriydi. Yanls Pekin kamp ile 18 Bölge Konseyleri kontrolünü kalmtr Hong Kong Daha yisi ve lerleme Demokratik ttifak (DAB) çok ilerisinde 119 sandalyeyle bakalarnn en büyük parti. Pan-demokrasi kamp ait geri kazanm kontrolü baarsz Kwai Tsing Bölge Konseyi seçildikleri sandalye çounluunu kazand ama geçen seçimde atanan koltuklar ile dengelendi. Hem pan-demokratlar hem de Pekin yanls kamp, Sha Tin Bölge Konseyi'nde 19 sandalye kazand, ancak Pekin yanls Sha Tin Krsal Komite Bakan'nn re'sen koltuu ile kontrolü elinde tuttu .

Demokrasi yanls iki Bölge Konseyi (kinci) "süper koltuk" yasama meclisi üyesi Albert Ho ve Frederick Fung yeni gelenler tarafndan koltuundan indirilirken, bir baka demokrasi yanls isim James To Olimpiyat'ta koltuunu korudu ve üç demokrasi yanls süper üyeden sadece biri oldu. Milletvekillerinin gelecek ylki Yasama Konseyi seçimlerinde ayn seçim bölgesinde yeniden seçilme talebinde bulunabilmeleri . In Lai Kok , Fung, 25 yandaki Chan Kanat-yan DAB ve her ikisi tarafndan desteklenen 2432 oy onun rakibi tarafndan won 99 eteine kazand Sendikalar Hong Kong Federasyonu (DTM) Fung'n eski müttefiki Eric Wong Chung ise Ayn seçim çevresinde kendisine kar çkan -ki de 215 oy ald. In Lok Tsui , Albert Ho eskisinden daha 125 az 1617 oy kazand Hukuku Dernei Hong Kong Bakan Junius Ho radikal demokrat ederken, Sivil Passion 'n Cheng Chung-tai 391 oy alrken.

2014 Occupy protestolarndan ilham alan en az sekiz aday beklenmedik bir baar elde etti, seçilmeden önce halk tarafndan neredeyse hiç bilinmeyen Chui Chi-kin , Chung'un Yue Wan'daki 1.829 oya kar 2.017 oyla DAB yasa koyucusu Christopher Chung'u yendi . Bir baka DAB yasa koyucusu Elizabeth Quat da Chung On'daki koltuunu demokrasi yanls çi Partisi Yip Wing'e kaptrd . Kowloon Dou Topluluu bayra altnda koan düzinelerce 'emsiye askerinden' bir dieri olan Wong Chi-ken, 1.246 oy alan Lok Wah North'daki görevdeki Fung Kam-yuen'e kar 1.729 oy kazand . Tai Hang seçim bölgesinde yaran Clarisse Yeung , Yeni Halk Partisi'nden (NPP) Gigi Wong Ching-chi'den 250 fazla oy alarak 1.398 oy ald . In Whampoa Dou , Hong Kong için ve Uzmanlar Alliance (BPA) milletvekili Priscilla Leung 2314 oy ald ve 24 yandaki yendi, Yau Wai-ching , baka emsiye asker Youngspiration az 300 oyla,. Bir baka Youngspiration aday Kwong Po-yin , Whampoa West'te görevdeki Kowloon ehir Bölge Konseyi bakan Lau Wai- wing'i 39 oyla malup etti .

Neo Demokratlar , Demokrat Partinin ayrlkç grubu, toplam koltuk 15. 8'den atlad yaplan onlar itiraz 15 16 ilçe sandalye kazand iyi özellikle saylrd Civic Partisi kanun koyucusu ramen toplamda 10 sandalye kazanan Kenneth Chan baarsz Güney Ufuklar Dou'da yarma ve gelecek yl süper bir koltua giri bileti salama teklifi . Demokrat Parti bir sandalye daha kazanarak toplamda 43 puan ald. Bakan yardmcs Lo Kin-hei ve CEO Lam Cheuk-ting de dahil olmak üzere birkaç ikinci kademe isim , srasyla Lei Tung II ve Shek Wu Hui'de zaferler kazanrken, bakan yardmcs Andrew Wan gibi dierleri Shek Yam'da kaybetti .

Bölge meclis üyelerinin 2012 Yasama Konseyi seçimlerinde Bölge Konseyi'nde (kinci) "süper koltuk"ta Chan Yuen-han'n arkasnda toplanmak için DAB ve FTU ikili üyeliklerini düürdüü FTU , FTU bayra altnda toplam 27 sandalye kazand sadece ve gelecek yl yaplacak seçimlerde "süper koltuk" için bir aday gösterme yeterliliini güvence altna ald . Yeni Halk Partisi, Sivil Güç ile ittifak kurmu olmasna ramen , Sha Tin'de beklenmedik yenilgiler ald, çünkü birçok kdemli Sivil Güç bölge meclisi, demokrasi yanls yeni yüzler tarafndan malup edildi. Hong Kong Adas'nda, Bakan Regina Ip'in Yasama Konseyi seçim bölgesi, NPP ayrca Tai Hang ve Tai Koo Shing East gibi birkaç sandalye kaybetti .

Toplam sekiz galip devlete ait iletmelerin çalanlaryd. China Travel Service'in yerel yan kuruluu , seçimden sonra web sitesinde alt çalannn koltuk kazandn duyurdu. CTS personel dernei, 'ülkeyi sev Hong Kong'u sev'' ve CTS personelinin topluma hizmet etme ruhunu ...[ve onlarn]... grubun Hong Kong'un sosyal ilerine katlmna önemli katklarn övdü. CTS'den gelen alt kiiye ek olarak iki kii daha vard ve bazlar daha önce seçimlere katlmt. Hiçbiri devlete ait firmalarla ilikilerini resmi seçim platformlarnda açklamamt.

sonras

Cheng Wing-kin davas

Bir çevrimiçi radyo sunucusu olan Cheng Wing-kin ortaya çkt ve yerel gruplara, her biri için belirli seçim bölgelerindeki pan-demokrat yarmaclar almalar için 850.000 HK$'dan fazla teklif etti; be kiiye 150.000 HK$ ile 200.000 HK$ arasnda teklifler de dahil, unlar da dahil Youngspiration 'n Baggio Leung Chung-hang , Pekin'in iddia edilen bir Putonghua konuan Patron Li, talimat üzerine Birlemi Ön Çalma Departman . Leung teklifi reddetti ve duyurdu, sonunda Cheng'in seçimde yolsuzlua kart için mahkum edilmesine yol açt.

Referanslar

D balantlar

Resmi internet sitesi

Manifestolar ve platformlar

Opiniones de nuestros usuarios

Fikret Kalkan

2015 Hong Kong yerel seçimleri ile ilgili güzel bir yazı olmuş. Gereken bilgileri aşırıya kaçmadan veriyor.

Arafat Başaran

2015 Hong Kong yerel seçimleri'daki bu girişin anlatım şeklini çok ilginç buluyorum, bana okul yıllarımı hatırlatıyor. Ne güzel zamanlar, beni onlara geri getirdiğin için teşekkürler.

Irfan Gündüz

Bu makaleyi 2015 Hong Kong yerel seçimleri ve tüm sayfada harika bir keşif. Doğrudan favorilere gidiyor.

Ishak Keleş

İnternette her zaman okunan tipik bir şey olmayan 2015 Hong Kong yerel seçimleri hakkında farklı bir şey bulmam gerekiyordu ve 2015 Hong Kong yerel seçimleri'ın bu makalesini beğendim.